Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійна програма - 2021

  Освітньо-професійна програма - 2022

Освітньо-професійна програма - 2023

Громадське обговорення

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2021    рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти на 2022    рік

Проєкти освітньо-професійних програм

  Проєкт освітньо-професійної програми -2023

  Проєкт освітньо-професійної програми -2022

  Проєкт освітньо-професійної програми -2021

Рецензії

        2021

  1. Рецензія на ОПП
  2. Рецензія на ОПП
  3. Рецензія на ОПП

        2022

  1. Рецензія на ОПП
  2. Рецензія на ОПП
  3. Рецензія на ОПП

Аналітичні звіти

  Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти - 2023

  Аналітичний звіт за рез. анкети ОПП І півріччя - 2022

  Аналітичний звіт за рез. анкети ОПП ІІ півр - 2022

Силабуси нормативних дисциплін

  Силабуси нормативних дисциплін (2022 рік вступу)

  Силабуси нормативних дисциплін (2021 рік вступу)

Силабуси вибіркових дисциплін

   Силабуси вибіркових дисциплін (2023)

   Силабуси вибіркових дисциплін (2021)

Навчальні плани

       2021

       Б. БПс. денна 3 р. 21 (1)
       Б. БПс. денна 4 р. 21 (7)
       Б. БПс. заочна 3 р. 21 (2)
       Б. БПс. заочна 4 р. 21

       2022

       Б. БПс. денна 3 р. 22 (2)
       Б. БПс. денна 4 р. 22.
       Б. БПс. заочна 3 р. 22 (1)
       Б. БПс. заочна 4 р. 22 (2)

Гостьові лекції

  Гостьова лекція від професіонала

  Гостьова лекція

  Гостьова лекція професора В.Куйбіди

Залучення професіоналів-практиків 

  Системна участь професіоналів-практиків в освітньому процесі

  Продовжуємо залучати професіоналів-практиків до проведення навчальних занять

  Залучення професіоналів-практиків до проведення навчальних занять для здобувачів вищої освіти

Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми

   Обговорення освітніх програм зі здобувачами

  Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми

  Зустріч здобувачів з гарантом освітньо-професійної програми

  Презентація освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини). Психологія)