Склад вченої ради факультету

 1. Коренева І.М. – докт. пед. наук., доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, голова вченої ради;
 2. Мегем О.М. – канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства; заступник голови вченої ради;
 3. Горшкова Л.М. – доктор сільськогосподарських наук, професор, зав кафедри біології та основ сільського господарства, член вченої ради;
 4. Кугай Н.В.– докт. пед. наук., доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 5. Рудишин С. Д. – докт. пед. наук., професор, зав кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, член вченої ради;
 6. Бурчак Л.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства;
 7. Кухарчук Р.П. – канд. пед. наук., доцент, в.о. завідувача кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 8. Хлонь Н.В. – канд. пед. наук., доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, член вченої ради;
 9. Шелудько В.І. – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 10. Луценко О.І. - канд. біол. наук., старший викладач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, голова первинної профспілкової організації факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 11. Біліченко П.Г. - канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту освіти, член вченої ради;
 12. Банчукова Д.О. – студентка 61М-М гр., член студентського самоврядування факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 13. Кандиба А.О. – студентка 41-Б гр., голова студентського самоврядування, член вченої ради;
 14. Понирко С.Ф. – студент 62М-Б гр., член студентського самоврядування, голова первинної профспілкової організації студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 15. Крук М.Р. – студентка 36Ф гр., член студентського самоврядування факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 16. Заїка О.В. – канд. пед. наук, ст.викл. кафедри фізико-математичної освіти та інформатики; секретар вченої ради.