Обговорення освітніх програм зі здобувачами триває!
З метою поліпшення якості освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)» відбулася чергова зустріч гаранта програми і робочої групи розробників зі здобувачами вищої освіти першого бакалаврського рівня.
У ході зустрічі здійснювалося обговорення ОП, її компонентів, видів практик, формування м’яких навичок «soft skills», дотримання академічної доброчесності. Здобувачів було ознайомлено із процедурою обрання вибіркових дисциплін, порядком реалізації академічної мобільності, закцентовано увагу на анкеті оцінювання якості освітньої діяльності.
Зустріч була продуктивною на запитання і відповіді, а здобувачі налаштувалися на плідну працю на наступні роки навчання.