Продовжуємо залучати професіоналів-практиків до проведення навчальних занять для здобувачів за предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
04.05.2023 р. у межах навчальної дисципліни «Ботаніка та мікологія» згідно розкладу було проведено онлайн-заняття науковим співробітником КЗ СОР «РЛП Сеймський», аспіранткою Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Оленою Міськовою для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини та психологія)», «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини та природознавство)», «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини та фізична реабілітація)».
Студенти під час лабораторного заняття на тему: «Відділ Покритонасінні, або Квіткові (Magnoliophyta). Клас Дводольні (Magnoliopsida). Підклас Розіди (Rosiidae)» ознайомилися з основними особливостями будови представників порядків Розоцвіті (Rosales), Селероцвіті (Зонтикоцвіті) (Apiales), Бобовоцвіті (Fabales), родин Розові (Rosaceae), Зонтичні (Apiaceae), Бобові (Fabaceae); отримали цікаву інформацію про представників цих родин, занесених до Червоної книги України, з’ясували практичне використання представників вище перелічених родин.
Здобувачі активно долучилися до дискусії, задавали запитання пані Олені, на які отримали ґрунтовні відповіді. Тож проведення лабораторного заняття такого формату сприяло більш ефективному формуванню фахових компетентностей у студентів та отриманню якісних знань з дисципліни і набуттю практичних навичок відповідно до сучасних вимог роботодавців.
Олена Кириєнко,
асистент кафедри біології та основ сільського господарства