Збірник Альманах QN 2021

Резолюція III Всеукраїнської студентської науково-практичної  інтернет-конференції  «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору»