ПРО ФАКУЛЬТЕТ

      Факультет природничої і фізико-математичної освіти розташований в навчально-лабораторному корпусі №7 по вулиці Терещенків, 47, має у своєму розпорядженні навчальні фахові лабораторії, музей Природи, лекційні аудиторії, комп’ютерний клас, обладнаний сучасною технікою та ін. Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Біологія», «Фізика», «Математика» освітніх  рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Чисельність студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти становить близько 600 осіб.

      Навчальний процес на факультеті забезпечують три кафедри:

  1. теорії і методики викладання природничих дисциплін (завідуючий кафедрою– доктор педагогічних наук, професор Рудишин С.Д.),
  2. біології та основ сільського господарства (завідуюча кафедрою – доктор сільськогосподарських наук, професор Горшкова Л.М.),
  3. фізико-математичної освіти та інформатики (завідуючий кафедрою – доктор фізико-математичних наук, професор Качурик І.І.).

      Місія факультету природничої і фізико-математичної освіти, як структурного підрозділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, полягає у створені гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки фахівців з природничих та фізико-математичних наук, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу (надання інтелектуальних послуг особам, установам, спрямованих на отримання якісної освіти, підвищення ефективності діяльності вчителів та викладачів відповідного профілю), адекватних вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

      Стратегічна мета діяльності факультету природничої і фізико-математичної освіти: підготовка професійно-мобільних та гнучких конкурентоспроможних фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідності до державних стандартів, науково-дослідна робота, культурно-освітня, методична, видавнича робота.

     Основна увага на факультеті приділяється забезпеченню професійно-особистісного розвитку майбутніх вчителів біології, фізики та математики на засадах особистісної педагогіки, а також на формування контингенту студентів і магістрантів, що здійснюється у напрямках: навчальному, організаційно-методичному, науково-дослідному та виховному.

 

      Адреса для листування: вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів, Сумська область, 41400; Факультет природничої і фізико-математичної освіти.

Контактний телефон: 095 126 69 70

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ 

      Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, який у 2014 р. відзначив своє 140-річчя, має давні традиції у підготовці фахівців природничо-біологічного профілю. З 1917 по 1923 р. його очолював видатний учений-педагог, професор К.П.Ягодовський - автор актуальних і в наш час посібників та підручників з методики викладання природознавства. З 1917 по 1954 рік з невеликими перервами у структурі інституту функціонував природничо-географічний факультет. У свій час його закінчили такі відомі вчені як академік АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор С.Г.Шаповаленко, який тривалий час працював експертом ЮНЕСКО, директором НДІ шкільного обладнання і технічних засобів навчання; академік АН України, доктор хімічних наук, професор Ф.Д.Овчаренко (нині його ім’я носить інститут колоїдної хімії і хімії води НАН України); лауреат Державної премії, доктор технічних наук, професор П.Н.Агалецький; лауреат Державної премії, доктор біологічних наук, член-кореспондент АН Є.І.Квасніков та ін.

      З реорганізацією інституту у 1956 році підготовку фахівців – студентів на природничо-географічному факультеті було припинено, лише у 1991 році відновлюється підготовка вчителів біології на базі педагогічного факультету, згодом у 1997 року розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «біологія» за заочною формою навчання, а з 2000 року за подвійною спеціальністю «біологія та практична психологія» за денною та заочними формами навчання.

      1 січня 2001 року в університеті було відкрито природничий факультет. Основою для його створення став високий рівень викладання природничих дисциплін, значний рейтинг спеціальності і понад 500 студентів, які входили до складу біологічного відділення педагогічного факультету. У зв’язку з реорганізацією структури університету з 1 вересня 2010 року природничий факультет змінив назву на факультет природничої і фізико-математичної освіти.

 

Декан факультету природничої і фізико-математичної освіти: Коренева Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Провідні фахівці навчального відділу Армен Людмила  Михайлівна, Базуріна Наталія Миколаївна.