Матеріально-технічна база ФПФМО - 2024

Акти введення в експлуатацію основних засобів

Кабінет біології та методики її викладання

Поповнення матеріально-технічної бази у 2020 р.

Кабінет фізики та методики її викладання

Поповнення матеріально-технічної бази у 2020 р.