ВК_Візуальна психодіагностика_МегемО.М. _Кириєнко О.О.
ВК_Екологічна валеологія.
ВК_Екологічна демографія_Хроленко М.В._Кириєгко О.О.
ВК_Практикум з лікарських рослин_Горшкова Л.М _Кириєнко О.О.
ВК_психофізіологія в умовах фізичної реабілітації.
ВК_Фітоценологія_Горшкова Л.М._Кириєнко О.О.
Генетика людини.
Етологiя.
законодавтсво у сфері реабіліт.
Інноваційна компетентність учителя біології.
основи соціальної реабілітації силабус 2024-2025.
Основи сiльського господарства.
Охорона природи.
Перша долікарська допомога.
Практикум з цитологii, гiстологii та ембрiологii.
Селекцiя рослин.
силабус види оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності.
силабус екологія житла та безпека харчування.
силабус науково-дослідна робота в фізичній терапії 2024-2025.
силабус основи екологічної культури.
силабус позакласна робота з інтегрованих курсів.
Силабус Сучасні проблеми природознавства.
силабус технічні засоби у реабілітації.
силабус ШНДД.
силабус-біоетика і біобезпека_фізреабілітація.
теорія та методика екологічної освіти і виховання.
Біогеографія.
фізіологія та біохімія рухової активності силабус 2024-2025.

ВК_Репродуктивне здоров'я людини_ФР_ (2024-25 н. р.)
ВК_Профілактика девіантної поведінки у підлітків_ФР_(2024-25 н. р.)

 

Ми як одна велика і дружня родина. Студентська родина факультету природничої і фізико-математичної освіти. Саме тут 30.04.2024 року на онлайн зустрічі ми познайомились із гарантом ОПП "Біологія та здоров'я людини та фізична реабілітація" к.б.н., доцентом, завідувачем кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Оленою Луценко та членами проєктної групи д.п.н., професором, деканом Інною Кореневою та к.п.н., ст.викладач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Валентиною Самілик. Зустрілись обговорити проєкт ОПП на 2024-2025 н.р., про набуття Soft Skills здобувачами освіти на програмі. Найголовнішою темою для жвавого та дружнього обговорення була - академічна доброчесність та її прояви. Це актуальне питання сьогодення. Гарантом програми були анонсовані наступні зустрічі, які будуть відбуватись кожних два тижні і будуть залучені найрізноманітніші спікери. До нових цікавих зустрічей!!!

Детально ознайомитися з ОПП можна за погукайкою: http:\\ ......................

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)»