Анатомія людини
Безвідривна (НМ ) практика
Біохімія та молекулярна біологія
Ботаніка та мікологія
Вікова та педагогічна психологія
Генетика з основами селекції
Гістологія з осн. цитології та ембр
Еволюційне вчення
Екологія рослин і тварин
Екологія та здоров'я людини
Експериментальна психологія та психодіагностика
Загальна екологія
Загальна психологія з практикумом
Здоров'я людини_валеологія
Здоров'я людини_вікова фізіологія та шкільна гігієна
Зоологія
Іноземна мова

Історія та культкра України
Методика навчання біології
Методика навчання основ здоров'я
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Навчально-виховна практика в ЗОВД
Нові інформаційні технології
ОБЖД
Основи наукових досліджень
Основи псих конс і психокорекції з прак
Педагогіка
Психологічна служба
Соціальна психологія
Укр. мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Фізіологія рослин
Філософія
ФЛТ та ВНД
Фiзика та бiофiзика
Хімія (З,Н, Ф, К, О)
Хімія (Н., Ф., К., О.)_

силабуси польових практик 2021

навчально залікова, ПД та ПК_2021