У вересні на ФПФМО відбулася презентація освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та здоров‘я людини). Психологія)». Увагу здобувачів першого року навчання було закцентовано на освітній та професійній кваліфікації, придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання, академічній мобільності, а також на переліку освітніх компонентів, особливостях підсумкової атестації.
Академічна спільнота глибоко переконана, що системне та активне обговорення ОПП із здобувачами сприятиме її удосконаленню та стане міцним підґрунтям для успішної акредитації.