Академічна риторика

Актуальні  проблеми  біології

Біогеохімія

Біотехнологія та генна інженерія

Демографія

Демонстраційний експеримент в курсі природознавства

Дослідницький географічний практикум у курсі природознавства

Дослідницька робота з хімії в курсі природознавства

Дослідницька робота з фізики в курсі природознавства

Екскурсійний практикум з природознавства

Етологія

Здоров’я людини: здоров’язберігаючі технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров’я людини: методика викладання основ здоров’я у ЗВО

Здоров’я людини: педагогічна валеологія

Здоров’я людини: соціоекологія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Інноваційні технології викладання біології та основ здоров’я у ЗВО

Культура наукової української мови

Методика вивчення географічного матеріалу в шкільному курсі природознавства

Методика  викладання  біології  у ЗВО

Методика організації та проведення природничих екскурсій

Методологія і методи наукових досліджень

Основи психогенетики

Педагогіка вищої школи: менеджмент освіти, дистанційна освіта

Питання географії в шкільному курсі природознавства

Питання фізики в шкільному курсі природознавства

Питання хімії в шкільному курсі природознавства

Позаурочна та позакласна робота з природознавства

Практикум з природознавства

Природознавство: вибрані питання з природознавства

Проблеми, методи та наукові технології сучасної біологічної науки

Психологія вищої школи

Регіональний аспект біогеографії

Стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду

Теорія і методика екологічної освіти і виховання в старшій і вищій школі

Хімічна компонента в курсі природознавства

Фізіологія: молекулярні основи обміну речовин та енергії

Фізичні концепції сучасного природознавства

Філософія та методологія науки

 

Академічна риторика

Актуальні проблеми біології

Екскурсійний практикум  з  природознавства

Здоров’я людини: здоров’язберігаючі технології та профілактика шкідливих звичок

Здоров’я людини: методика викладання основ здоров’я у ЗВО

Здоров’я людини: педагогічна валеологія

Здоров'я людини: соціоекологія

Іноземна мова за профспрямуванням

Культура наукової української мови

Методика викладання біології у ЗВО

Методологія і методи наукових досліджень

Педагогіка вищої школи: менеджмент освіти, дистанційна освіта

Питання географії в шкільному курсі природознавства

Питання фізики у шкільному курсі природознавства

Питання хімії в шкільному курсі природознавства

Природознавство вибрані питання  з природознавства

Проблеми, методи та наукові технології сучасної біологічної науки

Психологія вищої школи

Регіональний аспект біогеографії

Фізіологія молекулярні основи обміну речовин та енергії

Філософія та методологія науки