Етологія
Репродуктивне здоров’я
Профілактика девіантної поведінки у підлітків
Інноваційні технології у навчанні інтегрованому курсу Здоровя, безпека, добробут
Практикум з цитології 31Б,32Б(ск),33БП,50-31Б(ск) 23р
Силабус_СЕБІЄД_ВСІ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Силабус екол.житла та зд. харч
Силабус_Основи екол.культури
Силабус 22-БП(ск)33-БП Біогеографія 2023-24
Силабус 22-БП(ск)33-БП Землезнавство 2023-24
Силабус 22-БП(ск)33-БП Охорона природи 2023-24
Силабус 50-22-БП(ск) Питання географії в інтегр. курсах прир. освіт. галузі
Силабус Молекулярна біологія 2023
Силабус_бакалаври_Радiобiологiя (1)
Силабус_бакалаври_Основи_бiогеохiмii (2)
Фітоценологія (Психологія)
ДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 33-БП
Сучасні методи та технології здоров’язбереження_психологія
ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА_психологія
Юридична
Клінічна
Конфлікти