Після зустрічі зі стейкхолдерами та висловлених ними пропозицій, побажань щодо проєкту ОП "Середня освіта (Природничі науки)", знову відбулося засідання робочої групи. Роботу спрямовано було на удосконалення освітньої програми.

Протокол засідання

Наразі складна ситуація в Україні. Однак, із вірою в майбутнє, сьогодні працювала робоча група з розробки ОП "Середня освіта (Природничі науки)". Увагу було сконцентровано на узгодженні освітніх компонентів навчального плану, обговоренні мети ОП, загальних і фахових компетентностей, програмних результатів навчання тощо. Щира подяка колегам, котрі долучилися до даного творчого процесу, висловили свої міркування, побажання та бачення змісту ОП. Миру нам усім та успіхів!