Для ефективного оволодіння освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)», гарантом програми доцентом Бурчак Л.В.  25 березня 2023 року було ініційовано  зустріч зі здобувачами.

Основною метою заходу було ознайомлення здобувачів із результатами аналітичного звіту та знаходження шляхів ліквідації «пробілів».

Зокрема, увагу акцентовано на академічну мобільність здобувачів, основні терміни і поняття, її види; психологічну підтримку студентів; академічну доброчесність; контрольні заходи; м’які навички та їх необхідність у сучасному освітньому просторі.

Сподіваємося, що зібрання було змістовним, інформативним і корисним для здобувачів 13-ПН групи.

У рамках упровадження в освітній процес ФПФМО нової освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)", гарант програми доц. Бурчак Л.В. провела чергову зустріч зі здобувачами вищої освіти.

У ході зустрічі ще раз було наголошено на особливості ОП, ознайомлено студентів із силабусами освітніх компонентів, що будуть викладатися в 2 семестрі, навчальним планом, проведено віртуальну екскурсію сайтами університету та факультету, вказано на необхідність анкетування з метою встановлення зворотнього зв'язку між здобувачами та проєктною групою з розробки ОП.

Студенти 13-ПН групи змогли задати запитання гарантові та отримали на них відповіді. Сподіваємося, що такий формат зустрічей сприятиме успішному навчанню здобувачів і результативній акредитації ОП у подальшому.