ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД: 

Завідувач кафедри

Горшкова Лідія Михайлівна - кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Особиста сторінка Горшкової Лідії Михайлівни

 

Мигун Микола Павлович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Працює з 2002 року.

Тема дисертаційного дослідження  - "Взаємозв'язок каннабіноїдів та господарсько-цінних ознак конопель". Дисертацію захищено у Харківському інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва (1995 р.).

Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР в  1991р за створення безнаркотичних сортів конопель.

Коло наукових інтересів - застосування біотехнологічних методів у селекції конопель та льону.

 

Мегем Олеся Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює з 2000 року.

Тема дисертаційного дослідження - "Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-2000 рр.)". Дисертацію захищено у 2009 році в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Коло наукових інтересів - проблеми методики викладання біологічних дисциплін.

 

Бурчак Ліана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, голова методичної ради факультету.

Працює в університеті з 2001 року. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри біології та основ сільського господарства.

Нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації (2012 р.).

Дисертаційне дослідження  на тему «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти»  захищено у 2011 році в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка. Вчене звання доцента отримано у 2014 році.

Має понад 90 наукових публікацій, серед яких – посібники, розділи монографій, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз.

Брала активну участь у конкурсі «Мала академія наук України» – член журі (наказ №320 відділу освіти Глухівської РДА від 01.11.2018р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2018-2019 н.р.») та як голова журі (наказ №283-ОД відділу освіти Глухівської РДА від 11.11.2019р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2019-2020 н.р.»).

Займала посаду заступника декана з виховної роботи (з 2015 року по 2019 рік).

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього вчителя до дослідницької діяльності в системі вищої освіти, проблеми методики викладання природничих дисциплін у ЗВО.

Профіль на Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=kOrhFCQAAAAJ&hl=uk

 

 

 

Кириєнко Олена Олександрівна

Асистент кафедри біології та основ сільського господарства.

Працює на кафедрі з 01 вересня 2021 року.

Коло наукових інтересів: Педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутніх вчителів біології для роботи в умовах НУШ.


НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Нікітченко Наталія Григорівна

Старший лаборант

 

Кафедра біології та основ сільського господарства має статус випускової. Забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  та ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання за ОПП:

  • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство);
  • Середня освіта (Біологія та природознавство).

Наразі біології та основ сільського господарства очолює кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор Горшкова Л.М. Склад кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент Бурчак Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент Мегем О.М., кандидат с.-г. наук, доцент Мигун М.П., кандидат біологічних наук, асистент Полякова А.С., асистент Коваль Л.В., старший лаборант Кириєнко О.О., старший лаборант Нікітченко Н.Г. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку теми «Професійна підготовка майбутніх учителів біології в умовах нової української школи».

Кафедрою забезпечується викладання освітніх компонентів: біохімія, анатомія людини, ботаніка та мікологія, генетика з основами селекції, біотехнологія та генна інженерія, генетика: людини, генетика: генетика з основами селекції, біотехнологія та генна інженерія, гістологія з основами цитології та ембріології, ембріологія, здоров`я людини, здоров`я людини (основи медичних знань, валеологія, вікова фізіологія), здоров`я людини: валеологія, здоров`я людини: вікова фізіологія та шкільна гігієна, здоров`я людини: методика викладання основ здоров`я у ЗВО, здоров`я людини: педагогічна валеологія, методика навчання валеології, молекулярна біологія, основи сільського господарства, основні фізіологічні процеси в життєдіяльності організмів, питання хімії в шкільному курсі природознавства, природознавство: практикум з природознавства, природознавство: вибрані питання з природознавства, природознавство: сучасні проблеми природознавства, фізіологія: людини і тварин та вищої нервової діяльності, фізіологія: фізіологія рослин, хімія: загальна, неорганічна, фізична і колоїдна, органічна, хімія: неорганічна, фізична і колоїдна, хімія: неорганічна, фізична і колоїдна, органічна, хімія: органічна.

Графік проведення консультацій та додаткових занять викладачами кафедри біології та основ сільського господарства на 2020-2021 н.р

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників