ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД: 

Завідувач кафедри

Горшкова Лідія Михайлівна - кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Особиста сторінка Горшкової Лідії Михайлівни

 

Мигун Микола Павлович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Працює з 2002 року.

Тема дисертаційного дослідження  - "Взаємозв'язок каннабіноїдів та господарсько-цінних ознак конопель". Дисертацію захищено у Харківському інституті рослинництва імені В.Я. Юр'єва (1995 р.).

Нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР в  1991р за створення безнаркотичних сортів конопель.

Коло наукових інтересів - застосування біотехнологічних методів у селекції конопель та льону.

 

Мегем Олеся Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює з 2000 року.

Тема дисертаційного дослідження - "Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940-2000 рр.)". Дисертацію захищено у 2009 році в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Коло наукових інтересів - проблеми методики викладання біологічних дисциплін.

 

Бурчак Ліана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2001 року.

Нагороди: Грамота Сумської обласної державної адміністрації (2012 р.)

Тема дисертаційного дослідження  – «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти». Дисертацію захищено у 2011 році в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г.Короленка.

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього вчителя до дослідницької діяльності в системі вищої освіти, проблеми методики викладання природничих дисциплін у ВНЗ.

.

 

 

Коваль Лариса Володимирівна

Асистент.

Працює в університеті з 2000 року.

Виконує дисертаційне дослідження  "Флора Придеснянських відрогів Середньоруської височини".

Коло наукових інтересів - флорологія, фітосозологія, методика викладання ботаніки.

 

 

 

Полякова Анастасія Сергіївна

Працює в університеті з 2013 року.

Асистент, аспірант заочної форми навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України

Виконує дисертаційну роботу: Морфо- і біогенез та мінливість секреторної структури та канабіноїдних сполук різних сортів Cannabis sativa L.

Коло наукових інтересів: біохімія, структурна ботаніка, вивчення природних фенолів - каннабіноїдів, їх біогенез та морфологічні особливості.

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Нікітченко Наталія Григорівна

Старший лаборант

 

 

Кириєнко Олена Олександрівна

Старший лаборантПідвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників