4р.н. Математика та інформатика 2018рік вступу

М1

Вища математика: методи обчислень  

Вища математика: засоби комп'ютерної математики

Вища математика: лінійне програмування

М 2

Вища математика: функціональний аналіз

Вища математика: вибрані питання математичного аналізу

Вища математика: комфорні відображення

М 3

Вища алгебра: вибрані питання

Вища геометрія: вибрані питання

Вища математика: основи векторного аналізу

М 4

Вища математика: історія математики

Вища математика: філософія математики

Вища математика: методологія математики

М 5

Елементарна математика: розв'язування вибраних задач шкільного курсу математики

Елементарна математика:  розв'язування нестандартних задач

Елементарна математика: розв'язування  задач з параметрами

М 6

Методика навчання: вибрані питання інформатики

Методика навчання: ІКТ у навчанні математики

Методика навчання: інформатика

 

3рн Математика та економіка 2019 рік вступу

А1

Вища математика: методи обчислень

Вища математика: засоби комп'ютерної математики

Вища математика: лінійне програмування

А2

Вища математика: комплексний аналіз

Вища математика: гармонійний аналіз і теорія рядів Фур'є

Вища математика: вибрані питання сучасної математики

А3

Вища математика: дискретна математика

Вища математика: основи теорії множин

Вища математика: теорія графів

А4

Вища математика: числові системи

Вища математика: теорія кілець

Вища математика: теорія полів 

А5

Елементарна математика: розв'язування вибраних задач шкільного курсу математики

Елементарна математика:  розв'язування нестандартних задач

Елементарна математика: розв'язування  задач з параметрами

А6

Математичні методи в економіці

Економетрика

Математичні моделі в економіці

 

3рн Математика та економіка 2020рік вступу

Е1

Елементарна математика 3 семестр

Елементарна математика 4 семестр

Елементарна математика 5-6 семестр

Елементарна математика:  розв'язування нестандартних задач 3 семестр

Елементарна математика:  розв'язування нестандартних задач 4 семестр

Елементарна математика:  розв'язування нестандартних задач 5-6 семестр

Елементарна математика: розв'язування  задач з параметрами 3 семестр

Елементарна математика: розв'язування  задач з параметрами 4 семестр

Елементарна математика: розв'язування  задач з параметрами 5-6 семестр

Е2

Вища математика: математична логіка і теорія алгоритмів

Вища математика:  формальна логіка

Вища математика: аналіз алгоритмів

Е3

Макроекономіка

Національна економіка

Регіональна економіка