З 9 грудня 2017 року на факультеті природничої і фізико-математичної освіти традиційно розпочалися безкоштовні підготовчі курси для учнів випускових класів, які здобувають повну загальну освіту, а також студентів технікумів, коледжів та училищ. Навчальний процес забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів. Заняття проводяться на відповідних кафедрах з використанням їх матеріально-технічної бази.

Глухівський НПУ ім.О.Довженка

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ВСТУПНИКІВ

на денну та заочну форми навчання (Ліцензія – АЕ №527662 від 25.11.2014)

у 2017 році за освітнім ступенем “Бакалавр”

 

У далекому 1917 році у стінах Глухівського педагогічного інституту був заснований природничо-географічний факультет, розвиток якого в той час був тісно пов’язаний з діяльністю ректора – відомого педагога-природознавця К.П. Ягодовського. 1 січня 2001 року в ГДПУ було відновлено роботу факультету природничої і фізико-математичної освіти. Базою для його створення став високий рівень викладання природничих дисциплін, значний рейтинг спеціальностей та славні традиції природничої освіти. Сьогодні на факультеті здійснюється підготовка близько 400 студентів денної та 200 - заочної форм навчання зі спеціальностей: “Біологія”, “Фізика і інформатика”, “Математика і інформатика” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Матеріальна база факультету відповідає сучасним вимогам освіти: музей природи, оснащені комп’ютерні класи, лабораторії тощо. Традиційною є участь команд КВК у студентських фестивалях, конкурсах, концертах.

На  базі повної загальної середньої освіти ( 11 класів).

Термін навчання 4 роки.

 

Спеціальність

Додаткова спеціальність/ спеціалізація

Перелік сертифікатів УЦОЯО

Державне замовлення, контракт

Форма навчання

014.05 Середня освіта
(Біологія)

1. Практична психологія

2. Фізика

3. Позашкільна освіта

4. Природознавство

5. Інформатика

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або математика

Державне замовлення,

контракт

Денна,

заочна

014.04 Середня освіта
(Математика)

1. Інформатика

2. Фізика

3. Позашкільна освіта

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або історія України

Державне замовлення,

контракт

Денна,

заочна

014.08 Середня освіта
(Фізика)

1. Інформатика

2. Математика

3. Біологія

4. Природознавство

5. Технічна творчість

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або історія України

Державне замовлення,

контракт

Денна

 

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст ”

 

Спеціальність

Кваліфікація за ОКР “спеціаліст”

Перелік вступних випробувань

Державне замовлення, контракт

Форма навчання

На основі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Медико-профілактична справа»

014.05 Середня освіта
(Біологія) (Практична психологія)

Біолог. Вчитель біології та екології. Практичний психолог у закладах освіти

Тести з біології

Державне замовлення,

контракт

Денна,

заочна

На основі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Фінанси і кредит», “Економіка підприємств”, “Бухгалтерський облік”

014.04 Середня освіта
(Математика) (економіка)

Математик. Вчитель математики та економіки

Тести з математики

Державне замовлення,

контракт

Денна,

заочна

 

 Спеціальність — ”Біологія”

Кафедри біології та теорії і методики викладання природничих дисциплін здійснюють підготовку студентів зі спеціальності “Біологія”. Студенти отримують кваліфікацію “Біолог. Вчитель біології, валеології та основ екології. Практичний психолог у закладах освіти”. Кафедри тісно співпрацюють з лабораторією хімічної і біологічної освіти Національної академії педагогічних наук України, національним природним парком “Деснянсько-старогутський” та ін. науковими установами України. Практичний цикл занять з багатьох дисциплін студенти вивчають на експериментально-дослідних ділянках Інституту луб`яних культур, де отримують можливість проявити свої практичні навички та творчі здібності. На виїзних польових практиках, зокрема, на станцію юннатів смт. Ямполя, студенти спостерігають за творчою роботою селекціонерів та педагогів. Співпрацюють кафедри також з Київським музеєм природи, на базі якого студенти проходять польові практики. Майбутні вчителі беруть участь в олімпіадах з біології, наукових конференціях, є неодноразовими переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

 

Спеціальність — ”Фізика”

Важливим елементом в діяльності кафедри фізики та методики викладання є наукова робота, яку виконують викладачі і співробітники кафедри, залучаючи до цієї справи студентів. Щорічно викладачі за результатами наукових досліджень виступають з доповідями на конференціях, публікують статті в міжнародних та республіканських виданнях, керують студентськими проблемними групами. Викладачі кафедри співпрацюють з Гамбурзьким інститутом фізичних досліджень у Дезі (Німеччина), беручи участь у  проведенні щорічних експериментальних досліджень на синхрофазотроні  (Гамбург) . Результатом такої роботи є публікації в офіційному журналі цього потужного центру досліджень. Студенти здобувають кваліфікацію “Фізика. Вчитель фізики та інформатики”.

 

 Спеціальність — “Математика”

Кафедра  математики та методики її викладання разом з іншими кафедрами  здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. До складу кафедри входять доктор педагогічних наук, професор, кандидати фізико-математичних наук, кандидати педагогічних наук, доценти, старші викладачі та асистенти. Студенти, які вчаться за напрямом "математика" здобудуть кваліфікацію "Математик. Вчитель математики та інформатики". Студенти під керівництвом викладачів кафедри є активними учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських олімпіад з математики. Для студентів проводяться заняття в комп’ютерних класах, які оснащенні сучасною технікою. При факультеті працює гурток з математики для учнів міста.