Освітньо-професійні програми

  Освітньо-професійна програма - 2019

            Рецензія 1

            Рецензія

 Освітньо-професійна програма - 2021

            Рецензія 1

            Рецензія 2

            Відгук 3

  Освітньо-професійна програма – 2022

            Рецензія 1

            Рецензія 2

            Рецензія 3

Освітньо-професійна програма - 2023

Навчальні плани

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2019. 4 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2020. 4 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2021. 4 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2021. 3 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2022. 4 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2022. 3 рн.

  Навчальний план 014.09. Інформатика. 2022. заочн.

 

Громадське обговорення

  Зустріч зі стейкхолдерами 2021 рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Інформатика) першого (бакалаврського) рівня освіти на 2022 рік

  Громадське обговорення  проєкту ОПП «Середня освіта (Інформатика) першого (бакалаврського) рівня освіти на 2023 рік

 

Проєкти освітньо-професійних програм

  Проєкт освітньо-професійної програми - 2021

  Проєкт освітньо-професійної програми - 2022

  Проєкт освітньо-професійної програми - 2023

 

Аналітичні звіти

  Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти – 2022

  Аналітичний звіт за результатами анкетування здобувачів вищої освіти - 2023

 

Силабуси нормативних дисциплін

  Силабуси нормативних дисциплін (2022 рік вступу)

  Силабуси нормативних дисциплін (2021 рік вступу)

 Силабуси нормативних дисциплін (2020 рік вступу)

 

Силабуси вибіркових дисциплін

    Силабуси вибіркових дисциплін (2022)

    Силабуси вибіркових дисциплін (2021)

     

Загальнофакультетські заходи

    Цифрова грамотність

    Олімпіада з інформатики

    Цифрові інструменти Google для освіти

Курсові роботи

   Тематика курсових робіт

Педагогічна практика

  Педагогічна практика (інформатика)