ЗВІТ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧОЇ

І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020-2021 н.р.

 

 1. Затвердження планів виховної роботи кураторів в академічних групах (вересень 2020 р.).
 2. Затвердження плану виховної роботи факультету природничої і фізико-математичної освіти на 2020 – 2021 н. р.(вересень 2020 р.).
 3. Формування (поновлення) студентського самоврядування: обрання студдекана, старост груп, членів студентського самоврядування (вересень 2020 р.).
 4. Проведення кураторських годин в академічних групах згідно планів виховної роботи кураторів за І півріччя 2020-2021 н.р. (протягом семестру).
 5. Проведення засідань студентського самоврядування.
 6. Відкриття сучасно обладнаного кабінету біології (8.10.2020).
 7. Оформлення фотозони до свята Хелловін (31.10.2020).
 8. Проведення благодійної акції-ярмарку (збір речей) до Дня студента! (листопад 2020 року).
 9. Висвітлення організації та проведення освітнього процесу на факультеті на сайті факультету та в соціальних мережах.
 10. Удосконалення структури сайту факультету щодо виховної роботи.
 11. Проведення соціологічного опитування студентів щодо проблем освітнього процесу та шляхів їх усунення.
 12. Прийняття участі у підготовці відеопривітання випускникам магістратури ФПФМО (січень 2021 р.).
 13. Проведення бесід кураторами зі студентами академічних груп в онлайн режимі щодо результатів проміжного контролю.
 14. Висвітлення інформації на сайті факультету та в соціальних мережах (звіти кураторів про проведені виховні години, відеопривітання випускникам магістратури, інформація до Дня Гідності та Свободи (21.11.2020), протидії тероризму тощо).
 15. Участь викладачів та студентів факультету у семінарі «Академічна доброчесність» (03.12.2020 р.).
 16. Досягнення студентів ФПФМО у навчальній та позанавчальній діяльності:
 • Студентам факультету призначено іменні стипендії:
 • Крук Марія (26-Ф гр.) – стипендія Президента України;
 • Поцелуєва Катерина (24-М (ск.) гр.) – стипендія Верховної Ради України;
 • Курган Кирило (33-М гр.) − стипендія голови Сумської обласної державної адміністрації;
 • Поцелуєва Катерина (24-М (ск.) гр.) здобула перше місце у Чемпіонаті Сумської області з пауерліфтингу (м. Суми, 2020).
 • У загальноуніверситетському конкурсі «Студент року» студенти факультету природничої та фізико-математичної освіти перемогли в номінаціях «Наукова робота» (кращою визнано студентку 62М-Б гр. Горбачову Ірину), серед кращих студентів-практикантів переможницею стала студентка 62М-М групи Балицька Марина.

 

 

Підготувала                                                       Л. СУХОЙВАНЕНКО

Декан ФПФМО                                                           І. КОРЕНЕВА

Коненко Віталій Сергійович

Асистент.

Куратор 11-Б групи.

 

Прокопець Тетяна Олександрівна

Асистент.

Куратор 13-М, 14-М(ск), 26-Ф(ск) груп.

 

Полякова Анастасія Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент.

Куратор 12-Б(ск) групи.

 

Рябко Андрій Вікторович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Куратор 15-Інф, 43-М груп.

 

Мегем Олеся Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Куратор 21-Б групи.

 

Кмець Алла Миколаївна

Асистент.

Куратор 22-Б(ск) групи.

 

Сухойваненко Людмила Федорівна

Асистент.

Куратор 24-М(ск) групи.

 

Самілик Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, асистент.

Куратор 31-Б групи.

 

Луценко Олена Іванівна

Асистент.

Куратор 32-Б(ск) групи.

 

Заїка Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Куратор 33-М, 34-М(ск), 35-Ф, 36-Ф груп

 

Бурчак Ліана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Куратор 41-Б групи.

 

Шелудько Вадим Іванович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Куратор 45-Ф групи

 

Коваль Лариса Володимирівна

Асистент.

Куратор 61М-Б групи.

 

Кухарчук Роман Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Куратор 61М-М, 61М-Ф груп.

Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

по факультету природничої і фізико-математичної освіти

03.09.2020 р.                                                                                                                              № 1

Про виховну роботу факультету 

Виховна робота на факультеті природничої і фізико-математичної освіти має здійснюватись на основі ключових положень Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти та відповідно затвердженого плану роботи факультету на 2020-2021 навчальний рік.

Пріоритетними напрямками виховної роботи визначено наступні:

 • розвиток студентського самоврядування;
 • розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина. Головне завдання цієї роботи - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, так і відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання; виховання патріотизму, інтернаціоналізму;
 • формування в студентів сучасних уявлень про роль жінки в суспільстві, про гендерну рівність та необхідність поліпшення становища жінок;
 • виховування інтересу у молоді до художньої літератури, класичної музики, театру, живопису, інших витворів високого мистецтва, розвиток уміння організувати активне і змістовне дозвілля;
 • створення системи психологічного та педагогічного впливу на особистість студента з метою виховання в нього прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам та ін.;
 • розвиток інтелектуального кругозору студентів; поглиблення зацікавленості до обраної професії; розвиток професійно-спрямованих практичних навичок;
 • формування екологічної свідомості, мислення та культури екоцентричного типу;
 • розвиток волонтерського руху;
 • організація дозвілля в гуртожитку.

Виховна робота на факультеті за межами аудиторії має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість. Освітня й виховна діяльність науково-педагогічних працівників повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну.

З метою організації виховної роботи на факультеті:

 1. Призначити кураторами академічних груп:

11-Б група – Коненка Віталія Сергійовича;

12-Б(ск) група – Полякову Анастасію Сергіївну;

13-М; 14-М(ск) групи - Прокопець Тетяну Олександрівну;

15-І  група - Рябка Андрія Вікторовича;

21-Б група – Мегем Олесю Миколаївну;

22-Б(ск) група – Кмець Аллу Миколаївну;

24-М(ск) група – Сухойваненко Людмилу Федорівну;

26-Ф(ск) група – Прокопець Тетяну Олександрівну;

31-Б група – Самілик Валентину Іванівну;

32-Б(ск) група – Луценко Олену Іванівну;

33-М;  34-М(ск); 35-Ф; 36-Ф(ск) групи – Заїку Оксану Володимирівну;

41-Б група – Бурчак Ліану Володимирівну;

43-М група – Рябка Андрія Вікторовича;

45-Ф група – Шелудька Вадима Івановича;

61М-Б група – Коваль Ларису Володимирівну;

61М-М;  61М-Ф групи – Кухарчука Романа Павловича;

62М-Б група – Мигуна Миколу Павловича;

62М-М група – Сухойваненко Людмилу Федорівну;

62М-Ф група – Шелудька Вадима Івановича.

 1. Кураторам академічних груп спланувати виховну роботу в групі на 2020-2021 н. р. та подати плани виховної роботи в деканат до 20.09.2020 р.
 2. Призначити старостами академічних груп:

11-Б група –Царенко Валентину Вікторівну;

12-Б (ск) група – Шевченко Оксану Андріївну;

13-М група - Солдаткіна Олега Віталійовича;

14-М (ск) група – Пригару Аліну Петрівну;

15-Інф. група – Линка Ярослава Сергійовича;

21-Б група – Чумакову Надію Юріївну;

22-Б (ск) група – Дворецьку Тетяну Володимирівну;

24-М (ск) група – Поцелуєву Катерину Андріївну;

66-Ф(ск) група – Крук Марію Русланівну;

31-Б група – Кандибу Аліну Олександрівну;

32-Б (ск) група – Науменко Катерину Миколаївну;

33-М група – Кургана Кирила Олеговича;

34-М (ск) група – Суглобову Віту Іванівну;

35-Ф група – Плугіна Дмитра Григоровича;

36-Ф(ск) група – Євменова Богдана Васильовича;

41-Б група – Якименко Марію Олександрівну;

43-М група – Клименко Анна Олегівна;

45-Ф група – Коломеєць Анастасію Романівну;

61М-Б група – Понирка Сергія Федоровича;

61М-М група – Зоріну Наталію Анатоліївну;

61М-Ф група – Сапутіну Наталію Вікторівну;

62М-Б група – Коломієць Ірину Олегівну;

62М-М група – Балицьку Марину Андріївну;

62М-Ф група – Ніколаєнко Анну Сергіївну.

 1. Закріпити навчальні аудиторії за академічними групами у наступному порядку:

11-Б група – Коненко Віталій Сергійович – ауд. № 301;

12-Б(ск) група – Полякова Анастасія Сергіївна – ауд. №202;

13-М; 14-М(ск) групи - Прокопець Тетяна Олександрівна – ауд. №103;

15-І  група - Рябко Андрій Вікторович – ауд. №311;

21-Б група – Мегем Олеся Миколаївна – ауд. №205;

22-Б(ск) група – Кмець Алла Миколаївна – ауд. №312;

24-М(ск) група – Сухойваненко Людмила Федорівна – ауд. №208;

26-Ф(ск) група – Прокопець Тетяна Олександрівна – ауд. №103;

31-Б група – Самілик Валентина Іванівна – ауд. №207;

32-Б(ск) група – Луценко Олена Іванівна – ауд. №206, 209;

33-М;  34-М(ск); 35-Ф; 36-Ф(ск) групи – Заїка Оксана Володимирівна – ауд. №102;

41-Б група – Бурчак Ліана Володимирівна – ауд. №210;

43-М група – Рябко Андрій Вікторович – ауд. №311;

45-Ф група – Шелудько Вадим Іванович – ауд. №101;

61М-Б група – Коваль Лариса Володимирівна – ауд. №201;

61М-М;  61М-Ф групи – Кухарчук Роман Павлович – ауд. №313;

62М-Б група – Мигун Микола Павлович – ауд. №203;

62М-М група – Сухойваненко Людмила Федорівна – ауд. №208;

62М-Ф група – Шелудько Вадим Іванович – ауд. №101.

 

 

Декан                                                               І. КОРЕНЕВА

Основні положення виховної роботи на факультеті природничої і фізико-математичної освіти

На факультеті  природничої та фізико-математичної освіти (далі – Факультет) зі студентами проводиться виховна робота в різних напрямах у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою «Освіта» /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, наказів про проведення навчально-виховної роботи в ГНПУ імені Олександра Довженка (далі – Університет),  Плану виховної роботи і Концепції виховної роботи факультету тощо. 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, відповідальних за виховну роботу факультету, кураторів, спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу молоді.

Виховна робота проводиться  згідно з планами виховної роботи університету, факультету та планами виховної роботи в кураторських групах. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  професійної специфіки інституту / факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із проректором з науково-педагогічної роботи та помічником ректора університету з виховної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснюється за такими аспектами:

 • організаційно-методологічне забезпечення;
 • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
 • національне виховання;
 • соціально-виховна робота;
 • профорієнтаційна робота;
 • робота органів студентського самоврядування.

У результаті роботи на Факультеті проводяться концертні, конкурсно-розважальні програми, тематичні вечори, засідання дискусійних клубів, творчі зустрічі з діячами культури, освіти та науки; участь і відвідування мистецьких, творчих заходів, конкурсів, фестивалів національного та міжнародного рівнів.  Крім цього, викладачами та студентами Факультету велику увагу  приділено профорієнтаційній, волонтерській діяльності.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2021 н.р.