Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Рівненський державний гуманітарний університет

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

Херсонський державний університет

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Глухівське медичне училище,

Сумський медичний коледж

Конотопське медичне училище

Новгород-Сіверське медичне училище

Шосткинське медичне училище

 

 

                                Шановне студентство!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції

«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Конференція відбудеться 14 квітня 2021 року

на базі факультету природничої і фізико-математичної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

 

До участі в інтернет-конференції запрошуються молоді науковці: студенти, магістранти, аспіранти.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Біологічна наука в контексті інтеграції України до єдиного освітнього простору;
 • Фізико-математичні науки в умовах європейського і світового освітнього простору;
 • Традиційні та інноваційні методики навчання та виховання у ЗВО дисциплін природничо-математичного циклу;
 • Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • Інновації в освіті в контексті реалізації концепції НУШ.

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

 

До участі в конференції необхідно до 20 березня 2021 року на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    надіслати:

 • заявку про намір узяти участь у конференції (додаток А);
 • тези (додаток Б).

 

За результатами роботи конференції планується одинадцятий випуск Альманаху QN (Qvestiones Naturales)  – Всеукраїнського збірника студентських наукових праць.

 

 • Для друку у збірнику необхідно до 20 березня 2021 року на адресу оргкомітету надіслати:
 • електронний варіант тексту тез обсягом 3-10 сторінок;
 • заявку за нижче поданим зразком;
 • відскановану поштову квитанцію про оплату (окремі файли! Приклад підпису файлів: Василенко_заявка; Василенко_тези, Василенко_квитанція_про_оплату).

 

Допускається друк тез у співавторстві з науковим керівником.

 

Збірник наукових праць студентів видається за кошти авторів. Вартість однієї сторінки публікації – 30 гривень.

 

Кошти за публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом на ім’я Прокопець Тетяни Олександрівни за адресою: кафедра фізико-математичної освіти та інформатики вул. Терещенків, буд.47, кімн. 112, м. Глухів, Сумська обл., 41400 з призначенням платежу «Публікаційний внесок від ПІБ».

 

 

Публікація  повинна мати наступні елементи:

 1. Прізвище(а) та ініціали автора(ів), розміщене(і) над заголовком праворуч.
 2. Назва публікації (по центру напівжирними прописними літерами).
 3. Під заголовком - анотація українською мовою  (2-3 речення перед текстом матеріалу для публікації).
 4. Ключові слова (українською  мовою) після анотації.
 5. Текст, побудований за схемою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких відображено вирішення даної проблеми і на що спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної  проблеми, якій присвячується  зазначена стаття; формулювання мети (постановка задачі); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 6. Список літератури – з дотриманням сучасних вимог бібліографії.

Матеріали  обсягом від 3 до 10 сторінок  (текстовий редактор МS Word формат аркуша А-4, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14, інтервал 1,5; поля  2 см ) подаються  в електронному варіанті  на електрону пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    .

 

Поштова адреса для контактів: Хлонь Надія Василівна, кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін (корпус 7), Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Терещенків, 47, м. Глухів, Сумська обл., 41400

Контактний телефон оргкомітету: (050) 856-49-07.

Е-mаіІ: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Додаток А

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

 (14 квітня 2021 року, м. Глухів)

 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________

Навчальний заклад:-------------------------------------------------------------------------------------------

Факультет, курс, група:--------------------------------------------------------------------------------------

Науковий ступінь, учене звання, посада наукового керівника:________________________

Адреса та номер відділення Нової пошти __________________________________________

Контактні телефони: ____________________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________________

Секція конференції:_____________________________________________________________

Тема публікації:________________________________________________________________


Додаток Б

ЗРАЗОК ТЕЗ

 

Прізвище та ініціали автора (курсив)

 

Науковий керівник – (науковий ступінь, вчене звання, 

П.І.П. наукового керівника)

 

НАЗВА

(ПО ЦЕНТРУ ЖИРНИМИ, ПРОПИСНИМИ ЧЕРЕЗ ІНТЕРВАЛ ПІСЛЯ ДАНИХ ПРО АВТОРА)

 

Анотація. (текст українською мовою, курсив)

Ключові слова: (до 10 слів, курсив)

 

Текст …(через інтервал після ключових слів з абзацу)

Таблиця 1

Назва таблиці

ширина таблиці £ 16

 

Література

(по центру жирними через інтервал після тексту)

1.      

2. 

Боровик Т.С.

Науковий керівник – д-р пед. наук, професор Рудишин С.Д.

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННІ НА ГОСТРИЙ БРОНХІТ

 

Анотація. У статті розглянуто особливості динаміки ….…

Ключові слова: кров, гострий бронхіт, діти, еритроцити, тромбоцити…..

 

Текст

 

У разі невідповідності вимогам надісланих матеріалів оргкомітет залишає за собою право не включати їх до збірника праць без додаткового редагування авторами.

За достовірність фактів, назв, дат, посилань на літературні джерела тощо відповідальність несуть автори.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті доповідей у разі не дотримання вказаних вимог.