Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

Імені Олександра Довженка

Національна академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти НАПН України,

Інститут педагогіки НАПН України,

Wy?sza Szko?a Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo?ecznych, Rzeczpospolita Polska

Karabuk University, Turkey,

Ondokuz Mayis University, Atakum Samsun, Turkey,

European Association for Security,

Міжнародна асоціація екологів університетів,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка,

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України,

Чорноморський державний університету імені Петра Могили,

НПП «Деснянсько-Старогутський»,

ГО «Всеукраїнська екологічна ліга»

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі  ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«ПРИРОДНИЧА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Конференція відбудеться 10-11 жовтня 2019 року

на базі факультету природничої і фізико-математичної освіти

Глухівського НПУ ім. О. Довженка

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • згуртувати і підтримати українських та закордонних фахівців з метою формування професійної та громадської спільноти для реалізації стратегії сталого розвитку України;
 • узагальнити досвід роботи навчальних закладів України та Європи з питань освіти на європейських засадах сталого розвитку та екологічної безпеки;
 • обмін науковими розробками та пошук нових підходів та шляхів імплементації європейського досвіду у освіту і науку України.

До участі у науково-практичній конференції запрошуються науковці, педагоги, психологи, викладачі навчальних закладів різних рівнів акредитації, представники державних органів управління, громадських організацій та всі зацікавлені особи.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • методологія, концептуальні основи сучасних уявлень про взаємозв’язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку ;
 • проблеми інноваційного розвитку освіти на засадах європейських цінностей та сталого розвитку;
 • роль і місце біологічних наук у забезпеченні сталого розвитку та екологічної безпеки;
 • роль і місце фізико-математичних наук у забезпеченні сталого розвитку та екологічної безпеки;
 • роль і місце суспільно-гуманітарних наук у забезпеченні розвитку суспільства на засадах сталого розвитку.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: доповідь на пленарному засіданні, доповідь на секційному засіданні, доповідь on-line, стендова доповідь, участь у роботі конференції без публікації, публікація матеріалів без участі в семінарах.

 

Календар конференції

 • Прийом статей, матеріалів доповідей і оплата до 09.2019р.
 • Реєстрація учасників: 10.09.2019р.
 • Дні роботи: 10.10 – 11.10.2019р.
 • Від’їзд учасників: 11.10.2019р.

 

Розмір оргвнеску 350 грн (вносять учасники конференції особисто після приїзду). Організаційний внесок охоплює: організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції, сертифікату, екскурсійний супровід учасників, тощо).

 

До участі в конференції необхідно до 10 вересня 2019 року на електронну адресу оргкомітету 77kafedra@ukr.net    надіслати:

 • заявку про намір узяти участь у конференції;
 • матеріали доповіді, статтю або розділ монографії.

 

Організатори конференції запрошують авторів взяти участь у роботі з метою написання колективної монографії з робочою назвою «Науковий та педагогічний супровід сталого розвитку. Дискусії 2019», присвяченої проблематиці конференції. Видання планується до початку конференції Плановані напрями колективної монографії:

 • концепція сталого розвитку як методологія сучасної освіти;
 • дослідження довкілля як підґрунтя для розробки стратегії сталого розвитку суспільства;
 • освіта для сталого розвитку: особливості, можливості та перспективи;
 • соціально-гуманітарний вектор освіти для сталого розвитку
 • екологічний вектор освіти для сталого розвитку: сучасні завдання та напрацювання;
 • кращі практики освіти для сталого розвитку.

Прийом заявок і статей для публікації в монографії – до 10 вересня 2019 року. Обсяг статті для монографії від 20 000 знаків. Орієнтовна вартість статті у монографії – 450 грн. Реквізити для оплати будуть надіслані авторам після рецензування статті. З питань видання монографії звертатись до координатора: Кореневої Інни Миколаївни (+38(050)9547967; +38(096)1941943).

 

За результатами роботи конференції планується випуск збірника матеріалів конференції. Збірник наукових праць видається за кошти авторів. Вартість однієї повної або неповної друкованої сторінки формату А4 50 грн. Кількість сторінок – 3–5. . Кошти за публікацію матеріалів надсилати поштовим переказом на ім’я Маслюк Ірини Костянтинівни за адресою: кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін вул. Терещенків, буд.47, кімн. 216, м. Глухів, Сумська обл., 41400 з призначенням платежу «Публікаційний внесок від ПІБ».

 

Статті після рецензування редакційною колегією та апробації на конференції можуть бути опубліковані у фаховому збірнику наукових праць із педагогічних наук “Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка” (http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 4 липня 2014 року № 793 (додаток № 8) збірник наукових праць "Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка" внесено до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук у галузі "Педагогічні науки". Вимоги до оформлення статей знаходяться на сайті «Вісника Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка” за посиланням http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/informatsiya-dlya-avtoriv.

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ ТА СТАТЕЙ ДО МОНОГАФІЇ)

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша

A4

Поля

верхнє і нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

за шириною

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Малюнки

інкорпоровані в текст

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с. 27], список використаної літератури наприкінці статті

 

Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці тексту в алфавітному порядку або в порядку посилання. Під час оформлення списку літератури треба дотримуватися вимог до оформлення використаних джерел відповідно до нового Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання", який набув чинності 1 липня 2016 року. Список використаної літератури подавати в кінці тексту під назвою “Список використаних джерел” через рядок після основного тексту.

Назви надісланих документів повинні відповідати прізвищу автора публікації, наприклад, “Петренко_Заявка чи “Petrenko_Zayavka”.

 

Наклад матеріалів конференції буде визначено з розрахунку «одна публікація – один примірник». Співавторам можуть бути передбачені додаткові примірники з доплатою, якщо про це буде вказано в заявці.

 

Адреса оргкомітету: вул. Києво-Московська, буд. 24, м. Глухів, Сумська область, 41400.

Телефон відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків: (05444) 2-33-06.

Телефон відповідального секретаря конференції: +38(050)9547967; +38(096)1941943 (Коренева Інна Миколаївна).

Контактні телефони організаційного комітету:

+38(099) 199-23-75 (проф. Рудишин Сергій Дмитрович)

+38(050) 954-79-67; +38(096) 194-19-43 (доц. Коренева Інна Миколаївна).

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На час проведення конференції учасники можуть проживати в готелях міста. Місця бронюються за заявкою учасника. Для замовлення місць проживання та організації зустрічі просимо учасників до 10 вересня повідомити оргкомітет конференції (електронною поштою або за телефоном) про необхідність бронювання.

 

Будемо раді вітати Вас у Глухові – історико-культурному центрі північного сходу українського Полісся та колишній гетьманській столиці!

 


Додаток 1

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ

 

Іван Петренко,

к. пед. н., доцент, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА І СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

 

Текст тез

Список використаних джерел

 

 

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПРИРОДНИЧА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ» (10–11 жовтня 2019 року, м.Глухів)

 

Прізвище, ім’я, по батькові:______________________________________________________

Науковий ступінь, учене звання:__________________________________________________

Посада:_______________________________________________________________________

Установа:_____________________________________________________________________

Адреса та номер відділення Нової пошти __________________________________________

Контактні телефони: ___________________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________

Форма участі:_________________________________________________________________

Секція конференції:____________________________________________________________

Тема доповіді:_________________________________________________________________

Мультимедійна презентація: ні ? /так ? ___________________________________________

Заявка на проживання: ні ? / так ? (з _____ по ______ жовтня).