До громадського обговорення представлено проєкт ОПП «Середня освіта (Математика та інформатика)» другого (магістерського) рівня освіти на 2021 рік за спеціальністю 014 Середня освіта. Зауваження, пропозиції та побажання просимо надсилати до 20 червня 2021 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

ПРОЄКТ ОПП

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ З ВИЩОЮ МАТЕМАТИКОЮ

НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

ВИЩА ГЕОМЕТРІЯ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

ВИЩА АЛГЕБРА: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: СУЧАСНІ РОЗДІЛИ

ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ

МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИКИ

ФІЛОСОФІЯ МАТЕМАТИКИ

ІНФОРМАТИКА: МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

ІНФОРМАТИКА: ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ У MATLAB

ІНФОРМАТИКА: СПЕЦЛАБПРАКТИКУМ З ІНФОРМАТИКИЯ

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ Й ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: МАТЕМАТИКА В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Й ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ІНФОРМАТИКА В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

ІНФОРМАТИКА: СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти З МАТЕМАТИКИ І МЕТОДИКИ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОП «Середня освіта (Математика та інформатика)»

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти З ІНФОРМАТИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ для студентів  денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика)  014.08 Середня освіта (Фізика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка ОП «Середня освіта (Математика та інформатика) ОП «Середня освіта (Фізика та інформатика)

Програма державної підсумкової атестації з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти з математики і методики її викладання 2021

Програма державної підсумкової атестації з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм рівня вищої освіти з інформатики і методики навчання інформатики 2021

Екзамен з математики і методики її викладання 2020

Екзамен з інформатики і методики навчання інформатики 2020