Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

Склад кафедри

Завідувач кафедри 

 

Качурик Іван Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор

Особиста сторінка Качурика Івана Івановича

 

 

Шелудько Вадим Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1993  року.

Має такі державні нагороди: відмінник освіти №68328, подяка президента України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації «Природа і спектрально-кінетичні властивості центрів люмінесценції в полікристалічних сульфатах лужних металів», захищена 24.11.1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: 1) вдосконалення змісту, форм і методів підготовки студентів зі спеціальності «Фізика»; 2) спектрально-кінетичні особливості центрів люмінесценції. 

Проводяться наукові дослідження домішкових центрів люмінесценції та релаксаційних процесів, які відбуваються в них. Продовжуються експерименти на Німецькому електронному синхротроні DESY (проект  SUPERLUMI) в складі науковців лабораторії «Спектроскопія конденсованого стану» Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

 

Грудинін Борис Олександрович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України №7088

Тема дисертаційного дослідження «Розвиток творчої активності учнів засобами домашнього експерименту в процесі вивчення молекулярної фізики та термодинаміки». Робота захищена на засіданні спеціалізованої ради  НПУ імені М. Драгоманова 30 листопада 2004 р.

Докторант кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ.  Тема докторської дисертації: "Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької компетентності в процесі навчання фізики".                                                                           

Наукові інтереси: : вдосконалення фізичного лабораторного експерименту у загальноосвітній та вищій школах (оптичний гоніометр, пірометричний клин, дослідження обертання площини поляризації в магнітному полі і т.д.), особливості проведення лабораторного практикуму з загальної фізики в умовах кредитно-модульної системи, формування індивідуального стилю навчальної діяльності старшокласників з фізики в особистісно-орієнтованій парадигмі, дослідження впливу домашніх експериментальних робіт з фізики на розвиток творчості учнів.

Персональний блог кандидата педагогічних наук, доцента Грудиніна Бориса Олександровича

 

 

Бурчак Станіслав Олександрович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1999 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Математика та інформатика» (Диплом СМ № 11868052).  Кандидат педагогічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив 16 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава

Тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів  до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики».

Наукові інтереси: методика навчання математики, методика навчання інформатики, використання інформаційно-комунікаційних технологій в курсі математики.

 

 

 

Кугай Наталія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

26 червня 2008 р. в НПУ ім. М. Драгоманова захистила дисертацію на тему: «Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу».

Тема дисертаційного дослідження: "Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу"                                                                         

Наукові інтереси: удосконалення методики викладання математичного аналізу, розвиток умінь студентів і школярів доводити математичні твердження; теоретичні основи формування методологічної компетентності майбутніх учителів математики у процесі навчання дисциплін математичного циклу.

 

 

 

Кухарчук Роман Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 1998 року.

Тема дисертації: «Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі». Робота захищена на засіданні спеціалізованої ради 22 лютого 2005 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Основний напрям наукової роботи: "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" у процесі реалізації Програми "Intel Навчання для майбутнього" та  реалізації дистанційно-заочної форми навчання за допомогою оболонки M

 

 

Заїка Оксана Володимирівна

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працює з 2001 року.

Дисертаційне дослідження: «Методична система навчання проективної геометрії в педагогічних університетах» було захищено 25 червня 2013 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Коло інтересів: проблеми методики викладання вищої геометрії в педагогічних університетах, вдосконалення системи підготовки майбутніх учителів математики, підвищення ефективності занять з курсів математичного циклу.

 

 

Гоменюк Ольга Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Працює в університеті з  2006 року.

Тема дисертації «Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів» захищена 22.03.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка. Під час навчання в аспірантурі та викладацької діяльності в університеті здійснювала неодноразові поїздки з метою наукових досліджень за тематикою дисертаційної роботи в м. Гамбург, Німеччина. 2900 учених з 33 країн користуються об'єктами DESY: Вірменія, Бельгія, Бразилія, Болгарія, Китай, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Польща, Португалія, Росія, Швеція, Швейцарія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Південна Корея, Чеська Республіка, Україна, Угорщина, Сполучені Штати Америки.  

 

Рябко Андрій Вікторович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працює в університеті з 2004  року.

Тема наукового дослідження «Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі 5-6 класи» 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Коло наукових інтересів: методика формування фізичних уявлень у процесі вивчення курсу «Природознавство» в основній школі (5-6 класи); міжпредметні зв’язки та інтеграція природничих дисциплін; інформаційні технології у вивченні фізики, біології та гуманітарних дисциплін.

Персональний сайт старшого викладача Рябка А.В.

 

 

 

Сухойваненко Людмила Федорівна  

Асистент

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Міжпредметні зв’язки у навчанні елементарної математики майбутніх учителів математики».

Наукові інтереси: історія становлення  навчальної дисципліни «Елементарна математика»; інформаційні технології у вивченні елементарної математики; міжпредметні зв’язки у підготовці майбутніх учителів математики.

 

 

 

Конопля Вікторія Олександрівна

 

Аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Працює з  2012  року.

 Коло інтересів: удосконалення методики викладання математичних дисциплін та інформатики в середній та старшій школі; використання інформаційно-комунікаційних технології при навчанні математики; міжпредметні зв’язки та інтеграція природничих дисциплін.

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД:

 

 

Будашна Тетяна Олександрівна, старший лаборант

 

 

 

Максименко Лариса Василівна, старший лаборант

 

 

 

Новіков Сергій Борисович, старший лаборант