Кафедра фізико-математичної освіти та інформатики

Склад кафедри

Завідувач кафедри 

 

Качурик Іван Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор

Особиста сторінка Качурика Івана Івановича

 

 

Шелудько Вадим Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Працює в університеті з 1993  року.

Має такі державні нагороди: відмінник освіти №68328, подяка президента України, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України. Тема дисертації «Природа і спектрально-кінетичні властивості центрів люмінесценції в полікристалічних сульфатах лужних металів», захищена 24.11.1997 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: 1) вдосконалення змісту, форм і методів підготовки студентів зі спеціальності «Фізика»; 2) спектрально-кінетичні особливості центрів люмінесценції. 

Проводяться наукові дослідження домішкових центрів люмінесценції та релаксаційних процесів, які відбуваються в них. Продовжуються експерименти на Німецькому електронному синхротроні DESY (проект  SUPERLUMI) в складі науковців лабораторії «Спектроскопія конденсованого стану» Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

 

Грудинін Борис Олександрович

Доктор педагогічних наук, доцент.

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України №7088

Тема дисертаційного дослідження «Розвиток творчої активності учнів засобами домашнього експерименту в процесі вивчення молекулярної фізики та термодинаміки». Робота захищена на засіданні спеціалізованої ради  НПУ імені М. Драгоманова 30 листопада 2004 р.

Тема докторської дисертації: "Теоретико-методичні засади розвитку дослідницької компетентності в процесі навчання фізики".                                                                           

Наукові інтереси: : вдосконалення фізичного лабораторного експерименту у загальноосвітній та вищій школах (оптичний гоніометр, пірометричний клин, дослідження обертання площини поляризації в магнітному полі і т.д.), особливості проведення лабораторного практикуму з загальної фізики в умовах кредитно-модульної системи, формування індивідуального стилю навчальної діяльності старшокласників з фізики в особистісно-орієнтованій парадигмі, дослідження впливу домашніх експериментальних робіт з фізики на розвиток творчості учнів.

Персональний блог доктора педагогічних наук, доцента Грудиніна Бориса Олександровича

 

 

Бурчак Станіслав Олександрович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1999 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Математика та інформатика» (Диплом СМ № 11868052).  Кандидат педагогічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив 16 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава

Тема дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх вчителів початкових класів  до розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі навчання математики».

Наукові інтереси: методика навчання математики, методика навчання інформатики, використання інформаційно-комунікаційних технологій в курсі математики.

 

 

 

Кугай Наталія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

26 червня 2008 р. в НПУ ім. М. Драгоманова захистила дисертацію на тему: «Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу».

Тема дисертаційного дослідження: "Розвиток умінь старшокласників доводити математичні твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу"                                                                         

Наукові інтереси: удосконалення методики викладання математичного аналізу, розвиток умінь студентів і школярів доводити математичні твердження; теоретичні основи формування методологічної компетентності майбутніх учителів математики у процесі навчання дисциплін математичного циклу.

 

 

 

Кухарчук Роман Павлович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 1998 року.

Тема дисертації: «Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі». Робота захищена на засіданні спеціалізованої ради 22 лютого 2005 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Основний напрям наукової роботи: "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" у процесі реалізації Програми "Intel Навчання для майбутнього" та  реалізації дистанційно-заочної форми навчання за допомогою оболонки M

 

 

Заїка Оксана Володимирівна

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працює з 2001 року.

Дисертаційне дослідження: «Методична система навчання проективної геометрії в педагогічних університетах» було захищено 25 червня 2013 р. в НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Коло інтересів: проблеми методики викладання вищої геометрії в педагогічних університетах, вдосконалення системи підготовки майбутніх учителів математики, підвищення ефективності занять з курсів математичного циклу.

 

 

Гоменюк Ольга Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

Працює в університеті з  2006 року.

Тема дисертації «Центри люмінесценції в кристалах подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів» захищена 22.03.2010 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради при Київському університеті імені Тараса Шевченка. Під час навчання в аспірантурі та викладацької діяльності в університеті здійснювала неодноразові поїздки з метою наукових досліджень за тематикою дисертаційної роботи в м. Гамбург, Німеччина. 2900 учених з 33 країн користуються об'єктами DESY: Вірменія, Бельгія, Бразилія, Болгарія, Китай, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Великобританія, Індія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Австрія, Польща, Португалія, Росія, Швеція, Швейцарія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Південна Корея, Чеська Республіка, Україна, Угорщина, Сполучені Штати Америки.  

 

Рябко Андрій Вікторович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Працює в університеті з 2004  року.

Тема наукового дослідження «Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в основній школі 5-6 класи» 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика).

Коло наукових інтересів: методика формування фізичних уявлень у процесі вивчення курсу «Природознавство» в основній школі (5-6 класи); міжпредметні зв’язки та інтеграція природничих дисциплін; інформаційні технології у вивченні фізики, біології та гуманітарних дисциплін.

Персональний сайт старшого викладача Рябка А.В.

 

 

 

Сухойваненко Людмила Федорівна  

Асистент

Тема дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Міжпредметні зв’язки у навчанні елементарної математики майбутніх учителів математики».

Наукові інтереси: історія становлення  навчальної дисципліни «Елементарна математика»; інформаційні технології у вивченні елементарної математики; міжпредметні зв’язки у підготовці майбутніх учителів математики.

 

 

 Будашна Тетяна Олександрівна

Асистент

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД:

 

 

Максименко Лариса Василівна, старший лаборант

 

 

 

Новіков Сергій Борисович, старший лаборант