Системна участь професіоналів-практиків в освітньому процесі: практична складова підготовки здобувачів ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)»
Із метою якісної підготовки студентів-бакалаврів, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія), мотивації їх до навчання та удосконалення професійної майстерності до проведення занять залучаються професіонали-практики.
12 травня 2023 року у межах вивчення навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психокорекції з практикумом» з використанням платформи ZOOM для здобувачів проведено заняття практичним психологом, соціальним педагогом Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради Артемом Соколом.
Пан Артем поділився практичним досвідом щодо створення безпечного освітнього середовища в умовах сьогодення, адже країна-агресор розглядає заклади освіти як об’єкти для обстрілів; надав інформацію про особливості психологічної підтримки учнів і учениць під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру, про забезпечення інформаційно-психологічної безпеки здобувачів у медіасередовищі. Закцнентував учагу на налагодженні партнерства з батьками, реалізації антибулінгової політики у ЗЗСО тощо.
Справжньою родзинкою практичного заняття стало використання таких сучасних методів навчання: асоціативного куща, сторітелінгу, моделювання життєвих ситуацій.
Пан Артем є прикладом успішної професійної реалізації випускника Глухівського НПУ ім. О. Довженка, який працює за фахом.
Проведення таких занять сприяє формуванню професійних компетентностей та є запорукою отримання якісних знань і набуття практичних навичок відповідно до сучасних вимог роботодавців.
⠀⠀ ⠀Красно дякуємо Артему Соколу за проведене заняття!