У сучасних умовах забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти за предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за ОС «Бакалавр» важливе місце займає залучення професіоналів-практиків до проведення занять.
01.05.2023 р. у межах навчальної дисципліни «Здоров’я людини: валеологія» згідно розкладу було проведено онлайн-заняття викладачем Медсестринства в акушерстві та гінекології КЗСОР «Глухівський фаховий медичний коледж» Катериною Пінчук для здобувачів, які навчаються за освітніми програмами «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)», «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)». Заняття на тему «Статеве виховання як основа формування здорової сім’ї та профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом» викликало живу дискусію. Студенти отримали відповіді на актуальні питання щодо збереження репродуктивного здоров’я: про методи контрацепції, контрацепцію для сексуально активних осіб до 18 років, попередження небажаної вагітності і абортів у неповнолітніх, профілактику хвороб, що переважно передаються статевим шляхом.
Проведення таких занять сприяє формуванню фахових компетентностей та є запорукою отримання якісних знань з дисципліни і набуття практичних навичок.