Завідувач кафедри

Рудишин Сергій Дмитрович - доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія), кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин),  професор.

Особиста сторінка Рудишина Сергія Дмитровича

 

Працює в університеті з 2012 року. Кандидатська дисертація – “Легкорозчинні білки листків винограду у зв’язку із фазами вегетації та стійкістю до філоксери“ (спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин), захищено в Ботанічному саду НАН Молдови (1984 р.).

Докторська дисертація – “Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах“ (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Дисертацію захищено в Інституті педагогіки НАПН України (2010 р.).

Коло наукових інтересів – екологія, екологічна освіта, фізіологія рослин, біотехнологія, біогеохімія, історія науки, філософія освіти, психогенетика..

 

Коренева Інна Миколаївна - докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Працює в університеті з 1996 року. Тема дисертаційного дослідження – «Формування спостережливості молодших школярів в процесі вивчення природничого матеріалу». Дисертацію захищено в Інституті педагогіки АПН України (2004р.).

Коло наукових інтересів – підготовка майбутнього вчителя біології до наукового і педагогічного супроводу збалансованого розвитку України.

Досвід роботи: з 1996 по 2004 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка. З 2004 року по 2015 р. виконувала обов’язки декана факультету природничої і фізико-математичної освіти. Є членом Глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

 

 

Хроленко Марина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Працює в університеті з 1999 року. Тема дисертаційного дослідження – «Формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів». Дисертацію захищено в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (2007р.)

Коло наукових інтересів – формування екологічної культури майбутніх учителів біології.

 

Хлонь Надія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Працює в університеті з 1981 року.

Тема дисертаційного дослідження –  «Професійна спрямованість курсу землезнавства у вищих педагогічних навчальних закладах». Дисертацію захищено у Московському педагогічному державному університеті імені В.І. Леніна (1993р.).

Коло наукових інтересів – географічне краєзнавство, професійна підготовка студентів у процесі вивчення геології з основами палеонтології та землезнавства і краєзнавства. 

 

Кмець Алла Миколаївна - асистент.

 

Працює в університеті з 1982 року. Тема дисертаційного дослідження - «Формування екологічної свідомості студентів педагогічного вузу».

Коло наукових інтересів – інноваційні технології викладання біології в школі.

 

 

Бородіна Катерина Іванівна - кандидат сільськогосподарських  наук, доцент.

 

Працює в університеті з 2000 року. Тема дисертаційного дослідження – «Цитоембріологія інтерсексуальності статевих типів коноплі». Дисертацію захищено в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва (1996р.).

Коло наукових інтересів – біоіндикаційні властивості безхребетних місцевої фауни.

 

Самілик Валентина Іванівна - аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Працює в університеті з 2011 року. Коло наукових інтересів – фoрмування  гoтoвнoстi  майбутнiх  учителiв  бioлoгiї  дo  природоохоронної  діяльності   в  прoцесi  прoфесiйнoї  пiдгoтoвки.

 

 

Луценко Олена Іванівна  - асистент.

 

Працює в університеті з 2015 року.

Коло наукових інтересів – індивідуальні прояви особливостей серцево-судинної та дихальної систем у людей за різних умов; методика викладання медико-біологічних дисциплін для студентів педагогічних спеціальностей галузі дошкільна освіта та початкова освіта.

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Маслюк Ірина Костянтинівна, старший лаборант.

 

 

 

 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників