Завідувачка кафедри Олена Іванівна Луценкокандидат біологічних наук, доцент.

Працює на кафедрі теорії і методики викладання природничих дисциплін з 2015 року. Наразі є головою наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, заступником голови Ради молодих вчених при Сумській обласній державній адміністрації.

З 2010 по 2013 рр. - аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Назва дисертації «Особливості функціонального стану центральної гемодинаміки у жінок у різні фази оваріально-менструального циклу».

Була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2016 -2018 рр.). Працювала над розробкою держтем «Індивідуальні особливості хвильової структури частоти серцевих скорочень у жінок в різній фазі оваріально-менструального циклу» (2012 р.) та «Одна з особливостей реакцій здорових людей на різне навантаження» (2010-2011 рр.).

Коло наукових інтересів – індивідуальні прояви особливостей серцево-судинної та дихальної систем у людей за різних умов; методика викладання медико-біологічних дисциплін та природознавства.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web of Science Researcher ID AAC-4542-2019

ORCiD https://orcid.org/0000-0003-3705-8743

 

Рудишин Сергій Дмитрович - доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія), кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин),  професор.

Особиста сторінка Рудишина Сергія Дмитровича

 

Працює в університеті з 2012 року. Кандидатська дисертація – “Легкорозчинні білки листків винограду у зв’язку із фазами вегетації та стійкістю до філоксери“ (спеціальність 03.00.12 – фізіологія рослин), захищено в Ботанічному саду НАН Молдови (1984 р.).

Докторська дисертація – “Теоретико-методичні засади біологічної складової підготовки еколога у вищих навчальних закладах“ (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Дисертацію захищено в Інституті педагогіки НАПН України (2010 р.).

Коло наукових інтересів – екологія, екологічна освіта, фізіологія рослин, біотехнологія, біогеохімія, історія науки, філософія освіти, психогенетика.

Коренева Інна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Працює в університеті з 1996 року. Автор понад 100 наукових праць.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку». Дисертацію захищено в Глухівському НПУ ім. О.Довженка (2020 р.), спеціальність 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування спостережливості молодших школярів в процесі вивчення природничого матеріалу». Дисертацію захищено в Інституті педагогіки АПН України (2004р.), спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутнього вчителя біології до наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку України.

Досвід роботи: з 1996 по 2004 р. працювала на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені О.Довженка. З 2004 року по 2015 р. Займала посаду декана факультету природничої і фізико-математичної освіти. З 2015-2018 р. навчалась в докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Очолює факультет природничої і фізико-математичної освіти з 2020-2021 навчального року.

Є членом Глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

Досвід міжнародної діяльності:

  • участь у розробці та виконанні міжнародного грантового проекту програми Еразмус+ прогами Жана Моне «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE (2015-2018 рр.)
  • стажування з 18 по 25 листопада 2016року в місті Лодзь (Польща), на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC).

 Хлонь Надія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент.

Працює в університеті з 1981 року. Тема дисертаційного дослідження –  «Професійна спрямованість курсу землезнавства у вищих педагогічних навчальних закладах». Дисертацію захищено у Московському педагогічному державному університеті імені В.І. Леніна (1993р.).

Працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри природничих дисциплін, завідувачем кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін. З 2000 р. по 2004 р. була деканом природничого факультету.

У науковому доробку більше 120 наукових праць, серед яких статті, навчально-методичні посібники, підручники. Має Подяку Голови Сумської обласної державної адміністрації, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, знаком «Відмінник освіти України».

Була головою журі II етапу конкурсу «Учитель року-2019» (географія), проводить заняття на відбірково-тренувальних зборах до Всеукраїнської олімпіади учнів-переможців обласного туру олімпіади з географії.

Коло наукових інтересів – географічне краєзнавство, професійна підготовка студентів у процесі вивчення геології з основами палеонтології та землезнавства і краєзнавства. 

 

Самілик Валентина Іванівна - кандидат педагогічних наук, асистент.

Працює в університеті з 2011 року.

Тема дисертаційного дослідження – «Фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї дo природоохоронної діяльності в прoцесi прoфесiйнoї пiдгoтoвки». Дисертацію захищено в Глухівському НПУ ім. О. Довженка (2019р.).

Коло наукових інтересів – природоохоронна діяльність та інноваційні технології в освіті. 

 

 

 

Полякова Анастасія Сергіївна

Кандидат біологічних наук, асистент,

Працює в університеті з 2013 року.

Тема дисертаційного досдідження:  Cannabis sativa L. у північному сході України: морфолого-біологічні особливості та секреторна функція однодомних генотипів.

 

Коло наукових інтересів: біохімія, структурна ботаніка, вивчення природних фенолів - каннабіноїдів, їх біогенез та морфологічні особливості.

 

Дворецька Тетяна Володимирівна – асистент

У 2023 році закінчила Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Працює на кафедрі теорії і методики викладання природничих дисциплін з лютого 2024 року.

Коло наукових інтересів – інноваційні методи навчання на уроках біології в умовах дистанційного навчання.

 

 

          

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Маслюк Ірина Костянтинівна, старший лаборант.

 

 

 

 

Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін має статус випускової. Забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  та ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання за ОПП:

  • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство);
  • Середня освіта (Біологія та природознавство).

Наразі кафедру теорії і методики викладання природничих дисциплін очолює кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор Рудишин С.Д. Склад кафедри: доктор педагогічних наук, доцент Коренева І.М., кандидат педагогічних наук, доцент Хлонь Н.В., кандидат с/г наук, доцент Бородіна К.І., кандидат педагогічних наук, доцент Хроленко М.В., кандидат педагогічних наук, асистент Самілик В.І., асистент Кмець А.М., асистент Коненко В.С., асистент Луценко О.І., старший лаборант Маслюк І.К. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку теми «Фундаменталізація біологічної освіти в педагогічному університеті у вимірах сталого розвитку».

Кафедрою забезпечується викладання освітніх компонентів: актуальні проблеми біології, біогеографія та охорона природи, вступ до спеціальності (основи біологічних знань), демографія, еволюційне вчення та основи філогенії рослин і тварин, екологія рослин і тварин, екологія: здоров`я людини, екскурсійний практикум з природознавства, етологія, загальна екологія, здоров`я людини: соціоекологія, землезнавство і природа рідного краю, зоологія, зоологія: етологія, інноваційні технології викладання біології та основ здоров`я, методика навчання біології, методика навчання природознавства, навчання біології та природознавства, мікробіологія з основами вірусології та імунології, основи екології, питання географії в шкільному курсі природознавства, польова практика: геологія з основами палеонтології, польова практика: загальна екологія, польова практика: зоологія, польова практика: методика навчання біології, польова практика: мікробіологія, природознавство: геологія з основами палеонтології, природознавство: землезнавство і природа рідного краю, природознавство: шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних біологів, стратегія екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду, теорія і методика екологічної освіти і виховання, шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних біологів.

Графік проведення консультацій та додаткових занять викладачами кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін на 2023-2024 н.р.

 

Рудишин Сергій Дмитрович,

професор, канд. пед.наук,

доктор пед.наук

вівторок

15.00 – 16.00

https://us04web.zoom.us/j/74584854326?pwd=NUxuTnkxSWdCT3Y1NHdWWlNEamJNZz09

 

Коренева Інна Миколаївна,

професор, доктор пед. наук

вівторок

(та/або за індивідуальним запитом студентів)

14.00 – 15.00

https://us04web.zoom.us/j/71883544922?pwd=REU1Ni9wclpWbWVoTWFmSkJHZUdzZz09

 

Ідентифікатор конференції: 932 566 1411

Код доступа: 2021

Хлонь Надія Василівна,

доцент, канд.пед.наук

четвер

14.30 – 15.30

https://us02web.zoom.us/j/3383075520?pwd=TXJnczhHQ3JHVkRwbEFtNjE2TVlYZz09

Ідентифікатор конференції: 338 307 5520 Код доступа: 000

Самілик Валентина Іванівна,

ст. викл., канд.пед.наук

четвер

(та/або за індивідуальним запитом студентів)

14.30 – 15.30

https://us02web.zoom.us/j/88576037068?pwd=Y1h3dVZEUzkxQUMzNFRTaXB1MTM3Zz09

Ідентифікатор конференції: 885 7603 7068

Код доступа: 681278

Полякова Анастасія Сергіївна,

 ст. викл., канд.біол.наук

середа

(та/або за індивідуальним запитом студентів)

 

14.30 – 15.30

https://us02web.zoom.us/j/84872813101?pwd=Q2RQQWlPbFJPZSt4bkNtWHM1S0FIZz09

 

Ідентифікатор конференції:848 7281 3101

Код доступа: 123456

Луценко Олена Іванівна, завідувач кафедри, канд.біол.наук, доцент

 

середа

 

15.00-16.00

https://us02web.zoom.us/j/5443313590?pwd=QlMxR3RMOUJvWkxaV2tsWjhYK0NqQT09

Ідентификатор конференції: 544 331 3590

Код доступа: 8f0BB3

 

Дворецька Тетяна Володимирівна,

 

асистент

середа

14:00 – 15:00

 https://us02web.zoom.us/my/dvoretska122?pwd=aGt4UjF4dHFYTXNVQlAvL3VvMWU0QT09

Ідентифікатор конференції: 719 377 8709762

Код доступа:  113741

Графік проведення відкритих занять викладачами кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін у ІІ семестрі 2023-2024 навчального року

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Сертифікати про підвищення кваліфікації викладачів кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін за програмою «Особливості вивчення навчальних курсів за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (природнича галузь)