ВК_Візуальна психодіагностика_МегемО.М. _Кириєнко О.О.
ВК_Екологічна валеологія.
ВК_Екологічна демографія_Хроленко М.В._Кириєгко О.О.
ВК_Основні фізіологічні процеси..._Горшкова Л.М. _Кириєнко О.О.
ВК_Практикум з лікарських рослин_Горшкова Л.М _Кириєнко О.О.
ВК_Фітоценологія_Горшкова Л.М._Кириєнко О.О.
Біогеографія.
Діагностика і моніторинг стану здоров'я.
Етологiя.
Землезнавство.
Інноваційна компетентність учителя біології.
Основи сiльського господарства.
Перша долікарська допомога.
Практикум з цитологii, гiстологii та ембрiологii.
Селекцiя рослин.
силабус екологія житла та безпека харчування.
силабус основи екологічної культури.
силабус позакласна робота з інтегрованих курсів.
Силабус Сучасні проблеми природознавства.
силабус ШНДД.
силабус_бакалаври Бiотехн._та_ген.iнж..
Силабус_бакалаври_Радiобiологiя.
Силабус_бакалаври. Основи_бiогеохiмii.
силабус-біоетика і біобезпека_природознавство.
теорія та методика екологічної освіти і виховання.

Розв’язування біологічних задач

EDUCATIONAL AND PROFEIONAL PROGRAM
«Secondary education (Biology and human health and nature studies)»
First (bachelor) level of higher education
On specialty 014.05 Secondary education (Biology and human health)
Field of education 01 Education\pedagogic
Qualification: Bachelor of secondary education. Teacher of Biology and Basics of Health.
Nature Science teacher

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)»