Репродуктивне здоров’я
Діагностика та моніторинг стану здоров'я
Профілактика девіантної поведінки у підлітків
Інноваційні технології у навчанні інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут
Основи сільського господарства
Здоров'я людини основи медичних знань
Практикум з цитології, гістології та ембріології
Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я
Основні фізіологічні процеси
Етологія
Екологічна компетентність учителя
Планування біологічного експерименту
Екологічна демографія
Силабус_Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки_2022_вступ
Силабус_СЕБІЄД_ВСІ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Силабус 31-Б Біогеографія 2023-24
Силабус 22-Б(ск) Біогеографія 2023-24
Силабус 22-Б(ск) Землезнавство 2023-24
Силабус 22-Б(ск) Охорона природи 2023-24
Силабус 22-Б(ск) Питання географії в інтегр. курсах прир. освіт. галузі
Силабус 31-Б Землезнавство 2023-24
Силабус 31-Б Охорона природи 2023-24
Силабус 31-Б Питання географії в інтегр. курсах прир. освіт. галузі 2023-24
Силабус екол.житла рік вступу 2021
Силабус екол.житла рік вступу 2022
Силабус Молекулярна біологія 2023
Силабус Сучасні проблеми природознавства 2023
Силабус_бакалаври_Радiобiологiя (1)
Силабус_бакалаври_Основи_бiогеохiмii (2)
Силабус_Основи екол. культури
Силабус теорія і метод екол осв і вих -2021 рік вступу
Силабус теорія і метод екол осв і вих -2022 рік вступу
Фітоценологія (Природознавство)
Сучасні методи та технології здоров’язбереження_прир-во
ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА