АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)»