Для ефективного оволодіння освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)», гарантом програми доцентом Бурчак Л.В.  25 березня 2023 року було ініційовано  зустріч зі здобувачами.

Основною метою заходу було ознайомлення здобувачів із результатами аналітичного звіту та знаходження шляхів ліквідації «пробілів».

Зокрема, увагу акцентовано на академічну мобільність здобувачів, основні терміни і поняття, її види; психологічну підтримку студентів; академічну доброчесність; контрольні заходи; м’які навички та їх необхідність у сучасному освітньому просторі.

Сподіваємося, що зібрання було змістовним, інформативним і корисним для здобувачів 13-ПН групи.