У рамках упровадження в освітній процес ФПФМО нової освітньої програми "Середня освіта (Природничі науки)", гарант програми доц. Бурчак Л.В. провела чергову зустріч зі здобувачами вищої освіти.

У ході зустрічі ще раз було наголошено на особливості ОП, ознайомлено студентів із силабусами освітніх компонентів, що будуть викладатися в 2 семестрі, навчальним планом, проведено віртуальну екскурсію сайтами університету та факультету, вказано на необхідність анкетування з метою встановлення зворотнього зв'язку між здобувачами та проєктною групою з розробки ОП.

Студенти 13-ПН групи змогли задати запитання гарантові та отримали на них відповіді. Сподіваємося, що такий формат зустрічей сприятиме успішному навчанню здобувачів і результативній акредитації ОП у подальшому.