2023 3 рн ВБ1 Інформатика_ системи управління базами даних
2023 3 рн ВБ1 Інформатика_електронні таблиці у фінансовій діяльності
2023 3рн ВБ2 Вища математика_ аналіз алгоритмів
2023 3рн ВБ2 Вища математика_ мат лог і теорія алгоритмів
2023 3рн ВБ2 Вища математика_ формальна логіка
2023 3рн ВБ3 Вища математика_ Вибрані питання сучасної математики
2023 3рн ВБ3 Вища математика_ Гармонійний аналіз і теорія рядів Фурє
2023 3рн ВБ3 Вища математика_ комплексний аналіз
2023 3рн ВБ4 Вища математика_дискретна математика
2023 3рн ВБ4 Вища математика_основи теорії множин
2023 3рн ВБ4 Вища математика_теорія графів
2023 3рн ВБ5 Вища математика_числові системи
2023 3рн ВБ6 Вища математика_методи обчислень
2023 3рн ВБ7 Елементарна математика_розв задач з параметрами
2023 3рн ВБ7 Елементарна математика_розв нестандартних задач
2023 3рн ВБ9 Фінансова математика
2023 3рн ВБ9 Фінансовий облік
2023 3рн ВБ10 Економетрика
2023 3рн ВБ10 Математ моделі в економіці
2023 3рн ВБ10 Математичні методи в економіці