2022 3 рн ВД1 Інформатика комп'ютерна графіка

2022 3рн ВД1 Інформатика комп'ютерна анімація

2022 3рн ВД1 Інформатика тривимірне моделювання

2022 3рн ВД2  Вища математика_ мат лог i теорія алгоритмів

2022 3рн ВД2 Вища математика_ аналіз алгоритмів

2022 3рн ВД2 Вища математика_ дискретна математика

Дисципліни за вибором студентів МІ 3 роки 2022