30 травня 2024 року гарантом освітньої програми «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) була проведена зустріч зі здобувачами вищої освіти.

23 травня 2024 року у межах проєкту «Дізнайся від професіонала» відбулася онлайн зустріч з професором кафедри математики та методики навчання  математики Бердянського державного педагогічного університету, доктором педагогічних наук АЧКАНОМ Віталієм Валентиновичем на тему «Інноватика в математичній освіті».

Цікаво, доступно, сучасно було проінформовано про теоретичні аспекти інновацій в математичній освіті, зокрема види інновацій, інноваційний потенціал, зв’язок інновацій з процесом створення, поширення нових підходів для подолання тих педагогічних проблем, які раніше вирішувалися по іншому, та результатом  творчого пошуку оригінальних та нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.

Актуальною і надзичайно цікавою була інформація про інноваційні навчальні заклади, спеціалізовані сайти Великобританії, проєкт «Everyday Maths», спеціалізовані центри інновацій у математичній освіті Великобританії, Франції, Норвегії.