Під таким гаслом пройшло 27 жовтня 2021 року пленарне засідання І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».
Спільною метою були об’єднані ті, хто опікується проблемами творчості майбутнього педагога, підготовка якого є досить актуальною в умовах сучасного освітнього простору.
Усього в заході взяло участь понад 130 учасників, серед яких – доктори наук, професори, член-кореспонденти НАПН України, кандидати наук, доценти, старші викладачі, асистенти, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, вчителі-практики із України, Канади, Польщі, Туреччини тощо. До заходу у форматі Zoom долучилося понад 50 учасників.
Модератором наукового заходу був Станіслав Олександрович Бурчак - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики.
Наукове дійство відкрила доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Наталія Миколаївна Ткаченко, котра висловила надію на плідну та цікаву роботу.
Родзинкою заходу були доповіді колоритних учених, докторів наук, що мають вагомий доробок із теорії і методики професійної освіти. Зокрема, до роботи конференції долучився великий друг Глухівського національного педагогічного університету, наукова діяльність якого означена багаторічною працею в межах спеціалізованої ради нашого закладу освіти – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах інституту професійно-технічної освіти НАПН України Петро Григорович Лузан. Учений у досить цікавій, доступній формі презентував проблему оцінювання якості підготовки фахівців з огляду на концептуальний аспект.
Також ґрунтовною слід назвати доповідь Грицай Наталії Богданівни - доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри природничих наук з методиками викладання Рівненського державного гуманітарного університету, вченої, яка не на словах, а на ділі продемонструвала готовність підтримати, підставити дружнє плече нашому університетові, зокрема факультету природничої і фізико-математичної освіти під час акредитації, спільних наукових заходів. Окреслено було, зокрема, проблему розвитку методичної творчості майбутніх учителів природничих наук.
Досвідом щодо організації фестивалю «Золотий фонд уроків Полтавщини» поділилася науковиця, яка опікується проблемами післядипломної освіти та підвищення кваліфікації вчителів, професійної компетентності педагогічних працівників, шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти. Це Білик Надія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професорка кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.
До обговорення проблематики наукової конференції долучилася й Моторіна Валентина Григорівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; корифей, легенда методики математики, котра має значний науковий доробок в окресленій галузі.
Досить емоційною та цікавою була доповідь Трифонової Олени Михайлівни – доктора педагогічних наук, доцента кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, коло інтересів якої охоплюють теоретико-методологічні аспекти навчання фізики і технологій.
Із задоволенням присутні слухали доповідь Людмили Іванівни Ромащенко – української літературознавиці, критика, перекладача, доктора філологічних наук, професорки, професорки кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Увагу було акцентовано на міжкультурних зв’язках в курсі вивчення української мови у вищій школі.
Слушним завершенням роботи конференції став виступ Рудишина Сергія Дмитровича – непересічної особистості нашого університету, факультету природничої і фізико-математичної освіти, із багатогранним колом інтересів - екологія, екологічна освіта, фізіологія рослин, біотехнологія, біогеохімія, історія науки, філософія освіти, психогенетика, доктора педагогічних наук, кандидата біологічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вчений зосередив увагу присутніх на сучасному дискурсі щодо проблем екології та лінгвістичної екології.
Щиросердно дякуємо всім учасникам науково-практичної конференції за конструктивну бесіду, здорову дискусію, інтерес до проблем творчості педагога. Сподіваємося, що кожен з нас отримав наукове задоволення від сьогоднішнього зібрання. Маємо надію, що наша конференція стане гарною традицією, що й надалі згуртовуватиме цілу плеяду науковців різного рівня та напрямів.