Хроленко Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Працює в університеті з 1999 року. Автор понад 100 наукових праць.

З 1994 по 1999 р. р. навчалась в Глухівському державному педагогічному інституті імені С.М. Сергєєва-Ценського за спеціальністю «Початкове навчання і біологія», який закінчила з відзнакою і здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів і біології».

З 1999 по 2002 р. р. працювала асистентом кафедри природничих дисциплін Глухівського педагогічного університету.

З 2002 по 2005 р.р. навчалась а аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

З 2006 по 2013 р. р. обіймала посаду старшого викладача кафедри природничих наук.

Кандидат педагогічних наук з 2007 року. Дисертацію на тему «Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів» захистила у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ).

З 2013 р. – доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін.

З 2016 по 2022 р. р. – декан факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. З 2020 по 2022 р. р. навчалась у докторантурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка. З вересня 2022 року – в.о. завідувача кафедри біології та основ сільського господарства.

Основні навчальні курси, які викладає: екологічна компетентність учителя, зоологія, соціальна екологія, етологія.

Хроленко М. В. активно займається науковою роботою: є членом редакційної колегії збірника наукових праць студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти; організатором і учасником науково—практичних конференцій, семінарів, присвячених актуальним питанням підготовки майбутніх учителів біології. Має понад 100 наукових публікацій.

Нагороджена Грамотою Сумської обласної адміністрації (2007 р.), грамотою МОН України (2019 р.). Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Коло наукових інтересів: особливості формування та розвитку екологічної культури майбутніх учителів біології; система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки.

 

Публікації (основні) за останні п’ять років

Монографії:

 1. Кузьмінський А. І., Хроленко М. В. Проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: монографія. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2022. 190 с.
 2. Хроленко М. В. Система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: монографія / за наук. ред. А. І. Кузьмінського. Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022. 400 с.

Публікації у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних

Web of Science Core Collection та/або Scopus:

 1. Lutsenko Olena, Lucenko Gregory, Khrolenko Maryna, Mehem Olesya. Defining the Conditions of Forming Students Motivation to Movement Activity. Journal of Human Movement and Sports Sciences. Vol. 8(4). Р. 117–123. DOI: 10.13189/saj.2020.080403. URL: https://www.hrpub.org/download/20200830/SAJ3-19916613.pdf
 2. Rudyshyn Sergii, Kononenko Tetiana, Khrolenko Marina, Konenko Vitalii, Merdov Stanislav. Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case of higher education in Ukraine. AD ALTA: International Jornal of Interdisciplinary Researh. Vol 11. Specal Issue (01-XVI). P. 23–28. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf
 3. Tomchuk Mykhailo, Khrolenko Maryna, Volokhata Kateryna, Bakka Yuliia, Ieresko Oleg, Kambalova Ya nina. Information Technologies in the Formation of Environmental Consciousness in Future Professionals. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. VOL. 22 No. 1. Р. 331–339. DOI: 22937/IJCSNS.2022.22.1.47. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220147.pdf
 4. Davydov Serhii, Tutchenko Mykola, Zavistovskyi Oleg, Khrolenko Maryna, Нurkova Tetiana. Latest Trends in Distance Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. VOL. 22 No. 6. Р. 513–522. DOI:22937/IJCSNS.2022.22.6.65. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202206/20220665.pdf

 

Cтатті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 

 1. Хроленко М. В. Фахова підготовка майбутніх учителів біології: компетентнісний підхід. Теорія і методика професійної освіти. Київ, 2018. Вип. 15. URL: https://e06d2b5d-7482-48f3-9eee-3163dd30a024.filesusr.com/ugd/2f377b_f9856da05faa4e5e9f7209ae24e179fc.pdf
 2. Хроленко М. В. Вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн Західної Європи. Освітній дискурс. Київ, 2020. Вип. 26(9). С. 71–81. URL: http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/256/249
 3. Хроленко М. В. Проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки в психолого-педагогічній літературі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2021. Вип. 197. С. 151–160. URL:https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/948/879
 4. Хроленко М. В. Сутність екологічної компетентності у підготовці майбутніх учителів біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2021. № 2 (106). С. 388–398. URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/39.pdf
 5. Хроленко М. В. Системний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Імідж сучасного педагога. Полтава, 2021. № 4 (199). С. 26–29. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/current
 6. Хроленко М. В. Принципи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. Вип. 203 (2022). С. 164–171. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1149/1078
 7. Хроленко М. В. Концепція формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 3(8). С. 281–292. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1296/1294
 8. Хроленко М. В. Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2022. № 1 (115). С. 137–148.
 9. Хроленко М. В. Критерії, показники й рівні сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 8(13). С. 316–327. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/67
 10. Хроленко М. В. Модель педагогічної системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Наука і техніка сьогодні. Київ, 2022. № 7(7). С. 233– 246. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/2055/2055
 11. Хроленко М. В. Цілі та завдання формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 8 (10). С. 189–201. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/75/110
 12. Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології: змістовий аспект. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 9(14). С. 442–454. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/77
 13. Хроленко М. В. Ефективність системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології: за результатами педагогічного експерименту. Наука і техніка сьогодні. Київ, 2022. № 10 (10). С. 326–338.
 14. Хроленко М. В., Мегем О. М. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології засобом тренінгових технологій. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 9 (11). С. 251–263. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/81

 

Публікації у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у змісті освітнього компонента «Екологічна компетентність учителя». Научен вектор на Балканите. Пловдив, Болгарія, Т. 5. № 2(12). С. 5–9. URL: https://sci-vector-balkans.com/wp-content/uploads/2021/07/SVB-2021-212.pdf
 2. Maryna Khrolenko. Ecological competence of a future teacher as a component of educational programs: problems and prospects. Pedagogy and education management review(PEMR). Tallinn, Estonia, Issue 2 (4). P. 90–98. URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/57/54
 3. Maryna Khrolenko. Structural-functional analysis of ecological competence of future teachers of biology. Pedagogy and education management review(PEMR). Tallinn, Estonia, Issue 4 (6). P. 62–69. URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/76/65
 4. Khrolenko Maryna, Mehem Olesya, Kushakova Iryna, Kurilchenko Iryna. Formation of ecological competence of future biology teachers in the process of professional training. Revista Tempos e Espaços em Educação. V. 15. N. 34. URL: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/17330

 

Навчальні та навчально-методичні посібники:

 1. Хроленко М. В. Навчально-методичний посібник з курсу «Соціоекологія» (для студентів вищих педагогічних навчальних закладів). Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. 146 с.
 2. Бичко А. С., Хроленко М. В. Етологія: навчально-методичний посібник для студентів біологічних і психологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Суми: Ярославна, 2013. 184 с.
 3. Рудишин С. Д., Коренева І. М., Бородіна К. І., Хроленко М. В., Кмець А. М., Самілик В. І. Методичне забезпечення державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.040102 Біологія з біології та методики її викладання. Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. 312 с.
 4. Біологія: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: навч. посіб. / Горшкова Л. М. та ін.; за ред. М. В. Хроленко. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 307 с.
 5. Хроленко М. В., Самілик В. І. Лабораторний практикум із зоології хребетних. Черкаси : ПП Чабаненко Ю. В., 2018. 120 с.
 6. Хроленко М. В., Самілик В. І. Етологія: практикум для майбутніх учителів біології. Суми: Видавець Вінніченко М. Д., 2022. 88 с.

 

Профілі:

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2118-1977

Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219511657

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KWGnXVcAAAAJ