Основні положення виховної роботи на факультеті природничої і фізико-математичної освіти

На факультеті  природничої та фізико-математичної освіти (далі – Факультет) зі студентами проводиться виховна робота в різних напрямах у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», положеннями Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою «Освіта» /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, наказів про проведення навчально-виховної роботи в ГНПУ імені Олександра Довженка (далі – Університет),  Плану виховної роботи і Концепції виховної роботи факультету тощо. 

Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, відповідальних за виховну роботу факультету, кураторів, спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу молоді.

Виховна робота проводиться  згідно з планами виховної роботи університету, факультету та планами виховної роботи в кураторських групах. У всіх структурних підрозділах своєчасно проводяться засідання рад кураторів, старостати, кураторські години, тематика яких розробляється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  професійної специфіки інституту / факультету, визначних дат історії держави, області, міста й узгоджується із проректором з науково-педагогічної роботи та помічником ректора університету з виховної роботи.

Реалізація завдань виховної роботи передбачає пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного виховання і здійснюється за такими аспектами:

  • організаційно-методологічне забезпечення;
  • культурно-просвітницька робота та організація студентського дозвілля;
  • національне виховання;
  • соціально-виховна робота;
  • профорієнтаційна робота;
  • робота органів студентського самоврядування.

У результаті роботи на Факультеті проводяться концертні, конкурсно-розважальні програми, тематичні вечори, засідання дискусійних клубів, творчі зустрічі з діячами культури, освіти та науки; участь і відвідування мистецьких, творчих заходів, конкурсів, фестивалів національного та міжнародного рівнів.  Крім цього, викладачами та студентами Факультету велику увагу  приділено профорієнтаційній, волонтерській діяльності.

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИРОДНИЧОЇ І ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА 2020-2021 н.р.