Пріоритетними напрямками виховної роботи на факультеті природничої і фізико-математичної освіти визначено наступні:

  • розвиток студентського самоврядування;
  • розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина;
  • формування в студентів сучасних уявлень про гендерну рівність;
  • виховування інтересу до мистецтва;
  • виховання прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам;
  • розвиток інтелектуального кругозору; поглиблення зацікавленості до обраної професії;
  • формування екологічної свідомості, мислення та культури екоцентричного типу;
  • розвиток волонтерського руху;
  • організація дозвілля в гуртожитку.