Склад вченої ради факультету

 1. Коренева І.М. – докт. пед. наук., доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, голова вченої ради;
 2. Мегем О.М. – канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства; заступник голови вченої ради;
 3. Горшкова Л.М. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завкафедри біології та основ сільського господарства, член вченої ради;
 4. Качурик І.І. – докт. фіз.-мат. наук., професор, завкафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 5. Кугай Н.В.– докт. пед. наук., доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 6. Рудишин С. Д. – докт. пед. наук., професор, завкафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, членвченої ради;
 7. Біліченко П.Г. –  канд. пед. наук., доцент кафедри педагогіки та менедженту освіти, член вченої ради;
 8. Бурчак Л.В. – канд. пед. наук, доцент кафедри біології та основ сільського господарства;
 9. Кухарчук Р.П. – канд. пед. наук., доцент фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 10. Хлонь Н.В. – канд. пед. наук., доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, член вченої ради;
 11. Шелудько В.І. – канд. фіз.-мат. наук,  доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, член вченої ради;
 12. Юдіна О.О. – директор Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області, вчитель фізики вищої категорії, член вченої ради;
 13. Крук М.Р. – студентка 26-Ф гр., член студентського самоврядування факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 14. Кандиба А.О. – студентка 31-Б гр.,  член студентського самоврядування , член вченої ради;
 15. Понирко С.Ф. – студент 61М-Б гр.,  член студентського самоврядування факультету природничої і фізико-математичної освіти, член вченої ради;
 16. Заїка О.В. – канд. пед. наук, ст.викл. кафедри фізико-математичної освіти та інформатики; секретар вченої ради.