ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 014 Середня освіта Предметна спеціальність 014 Середня освіта (Математика)ОС «Бакалавр» 2021-2022 навчальний рік