2021 3рн ВБ2 Вища математика: аналіз алгоритмів

2021 3рн ВБ2 Вища математика: мат лог і теорія алгоритмів

2021 3рн ВБ2 Вища математика: формальна логіка

2021 3рн ВБ3 Вища математика: Вибрані питання сучасної математики

2021 3рн ВБ3 Вища математика: Гармонійний аналіз і теорія рядів Фур’є

2021 3рн ВБ3 Вища математика: комплексний аналіз

2021 3рн ВБ4 Вища математика: дискретна математика

2021 3рн ВБ4 Вища математика: основи теорії множин

2021 3рн ВБ4 Вища математика: теорія графів

2021 3рн ВБ5 Вища математика: Теорія кілець

2021 3рн ВБ5 Вища математика: Теорія полів

2021 3рн ВБ5 Вища математика: числові системи

2021 3рн ВБ6 Вища математика: Лінійне програмування

2021 3рн ВБ6 Вища математика: засоби комп'ютерної математики

2021 3рн ВБ6 Вища математика: методи обчислень

2021 3рн ВБ7 Вища математика: дискретна математика

2021 3рн ВБ7 Вища математика: основи теорії множин

2021 3рн ВБ7 Вища математика: теорія графів

2021 3рн ВБ8 Елементарна математика: розв вибраних задач шкільного курсу математики

2021 3рн ВБ8 Елементарна математика: розв задач з параметрами

2021 3рн ВБ8 Елементарна математика: розв нестандартних задач

2021 3рн ВБ9 Фінансова математика

2021 3рн ВБ9 Фінансовий облік

2021 3рн ВБ9 Економічний аналіз

2021 3рн ВБ10 Економетрика

2021 3рн ВБ10 Математ моделі в економіці

2021 3рн ВБ10 Математичні методи в економіці

2021 3рн ОК6 Вища алгебра: лінійна алгебра

2021 3рн ОК7 Вища алгебра: алгебра і теорія чисел

2021 3рн ОК8 Вища геометрія:  аналітична геометрія

2021 3рн ОК9 Вища геометрія: основи геометрії

2021 3рн ОК10 Вища геометрія: диференціальна геометрія

2021 3рн ОК11 Вища геометрія: проєктивна геометрія та методи зображень

2021 3рн ОК12 Вища математика: Математичний аналіз_1 сем_

2021 3рн ОК12 Вища математика: Математичний аналіз_2 сем_

2021 3рн ОК12 Вища математика: математичний аналiз_3 сем_

2021 3рн ОК13 Вища математика: диференціальні рівняння

2021 3рн ОК14 Вища математика: Теорія ймовірностей і математична статистика

2021 3рн ОК15 Елементарна математика

2021 3рн ОК16 Методика навчання: економіка

2021 3рн ОК17 Мікроекономіка

2021 3рн ОК18 Макроекономіка

Дисципліни за вибором 3рн 21р вступу