Вступ 2021 р.

2021 4 рн ВБ1 Інформатика комп’ютерна графіка
2021 4рн ВБ1 Інформатика комп’ютерна анімація
2021 4рн ВБ1 Інформатика тривимірне моделювання
2021 4рн ВБ2 Вища математика_ мат лог i теорія алгоритмів
2021 4рн ВБ2 Вища математика_ аналіз алгоритмів
2021 4рн ВБ2 Вища математика_ формальна логіка
2021 4рн ВБ3 Вища математика_ Гармонійний аналіз і теорія рядів Фурє
2021 4рн ВБ3 Вища математика_ вибрані питання сучасної математики
2021 4рн ВБ3 Вища математика_ комплексний аналiз
2021 4рн ВБ4 Вища математика_ дискретна математика
2021 4рн ВБ4 Вища математика_основи теорії множин
2021 4рн ВБ4 Вища математика_теорія графів
2021 4рн ВБ6 Вища математика_теорія кілець
2021 4рн ВБ6 Вища математика_теорія полів
2021 4рн ВБ6 Вища математика_числові системи

Вступ 2022 р.

4рн ВБ8 Вища математика_ конформні відображення
4рн ВБ8 Вища математика_ функцiональний аналiз
4рн ВБ8 Вища математика_вибрані питання математичного аналізу
4рн ВБ9 Вища алгебра_вибрані питання
4рн ВБ7 Вища математика_засоби комп.математики
4рн ВБ7 Вища математика_лінійне програмування
4рн ВБ7 Вища математика_методи обчислень
4рн ВБ9 Вища геометрія_вибрані питання
4рн ВБ9 Вища математика_основи векторного аналізу
4рн ВБ10 Вища математика_історія математики
4рн ВБ10 Вища математика_методологія математики
4рн ВБ10 Вища математика_філософія математики
4рн ВБ11 Елементарна математика_розв вибраних задач шкільного курсу математики
4рн ВБ11 Елементарна математика_розв задач з параметрами
4рн ВБ11 Елементарна математика_розв нестандартних задач
4рн ВБ12 Методика навчання_вибрані питання інформатики
4рн ВБ12 Методика навчання_ІКТ у навчанні математики
4рн ВБ12 Методика навчання_інформатика