2022 4рн ВД2 Вища математика_ мат лог i теорія алгоритмів.

2022 4рн ВД2 Вища математика_ аналіз алгоритмів

2022 4рн ВД2 Вища математика_ формальна логіка

2022 4рн ВД3 Вища математика_ Гармонійний аналіз і теорія рядів Фурє

2022 4рн ВД3 Вища математика_ вибрані питання сучасної математики

2022 4рн ВД3 Вища математика_ комплексний аналiз

2022 4рн ВД4 Вища математика_ дискретна математика

2022 4рн ВД4 Вища математика_основи теорії множин

2022 4рн ВД4 Вища математика_теорія графів

2022 4рн ВД5 Вища математика_теорія кілець

2022 4рн ВД5 Вища математика_теорія полів

2022 4рн ВД5 Вища математика_числові системи

2022 4рн ВД6 Методика навчання_вибранi питання математики

2022 4рн ВД6 Методика навчання_творчий розвиток майбутнього педагога

2022 4рн ВД6 Методика навчання_шкільний курс математики

2022 4рн ВД7 Вища математика_засоби комп.математики

2022 4рн ВД7 Вища математика_лінійне програмування

2022 4рн ВД7 Вища математика_методи обчислень

2022 4рн ВД8 Вища алгебра_вибрані питання

2022 4рн ВД8 Вища геометрія_вибрані питання

2022 4рн ВД8 Вища математика_основи векторного аналізу

2022 4рн ВД9 Елементарна математика_розв вибраних задач шкільного курсу математики

2022 4рн ВД9 Елементарна математика_розв задач з параметрами

2022 4рн ВД9 Елементарна математика_розв нестандартних задач

2022 4рн ВД10 Вища математика_ функцiональний аналiз

2022 4рн ВД10 Вища математика_ конформні відображення

2022 4рн ВД10 Вища математика_вибрані питання математичного аналізу

2022 4рн ВД11 Вища математика_історія математики

2022 4рн ВД11 Вища математика_методологія математики

2022 4рн ВД11 Вища математика_філософія математики

2022 4рн ВД12 Методика навчання_вибрані питання інформатики

2022 4рн ВД12 Методика навчання_ІКТ у навчанні математики

2022 4рн ВД12 Методика навчання_інформатика

2022 4рн ОК8 Вища алгебра_лінійна алгебра

2022 4рн ОК8 Вища алгебра_лінійна алгебра

2022 4рн ОК9 Вища алгебра_алгебра і теорія чисел

2022 4рн ОК10 Вища геометрія_аналітична геометрія

2022 4рн ОК11 Вища геометрія_основи геометрії

2022 4рн ОК12 Вища геометрія_диференціальна геометрія

2022 4рн ОК13 Вища геометрія_проективна геометрія

2022 4рн ОК14 Вища математика_ математичний аналіз 2 сем

2022 4рн ОК14 Вища математика_ математичний аналiз_1 сем_.

2022 4рн ОК14 Вища математика_ математичний аналiз_3 сем

2022 4рн ОК15 Вища математика_диференціальні рівняння.

2022 4рн ОК16 Вища математика_теорія ймовірностей та мат.статистика

2022 4рн ОК17 Елементарна математика 5_семестр.

2022 4рн ОК17 Елементарна математика 6_семестр

2022 4рн ОК18 Методика навчання_вступ до спеціальності

2022 4рн ОК21 Інформатика

2022 4рн ОК22 Інформатика_ основи програмування з практикумом

2022 4рн ОК23 Інформатика_інформаційні системи та бази даних