МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ З ВИЩОЮ МАТЕМАТИКОЮ

НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

ВИБРАНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: ПРАКТИКУМ З РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

ВИЩА ГЕОМЕТРІЯ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

ВИЩА АЛГЕБРА: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ

ВИЩА МАТЕМАТИКА: СУЧАСНІ РОЗДІЛИ

ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ

МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИКИ

ФІЛОСОФІЯ МАТЕМАТИКИ

ІНФОРМАТИКА: МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ

ІНФОРМАТИКА: ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ У MATLAB

ІНФОРМАТИКА: СПЕЦЛАБПРАКТИКУМ З ІНФОРМАТИКИЯ

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ Й ОПЕРАЦІЙНЕ ЧИСЛЕННЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: МАТЕМАТИКА В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ Й ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ: ІНФОРМАТИКА В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

ІНФОРМАТИКА: СУЧАСНІ ЗАСОБИ ПРОГРАМУВАННЯ