Як відомо, лише осмислені знання приносять плоди. Для реалізації даного принципу, 27 квітня 2018 року на ФПФМО пройшла ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання».
Організатором наукового заходу стала кафедра біології та основ сільського господарства на чолі з професором Горшковою Л.М. Співорганізаторами конференції були такі потужні організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України; Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський»; Інститут вищої освіти НАПН України; Інститут луб’яних культур НААН України; Ботанічний сад «Ямпільський».
Високоповажними модераторами конференції було обрано Горшкову Л.М., Лайко І.М., Вировця В.Г., Хроленко М.В.
Традиційно захід був відкритий гімном університету у виконанні Дзекелева Р.Є. Потім з вітальним словом до присутніх звернулася Горшкова Л.М. - доктор сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та основ сільського господарства, котра зазначила, що ХХІ століття – час біології як науки. Тому не випадково було обрано й тематику конференції.
Також виступив Зінченко В.П. - кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Зокрема, було наголошено на важливість обраної наукової проблематики, особливо в умовах падіння інтересу до природничих наук. Проректор побажав успіхів, плідної праці та успішного обміну досвідом. Цим було, власне, й задано тон наукового заходу.
Тут панувала дружня, тепла атмосфера, де кожна доповідь була феноменальною, адже торкалася важливих проблем розвитку природничих наук та методик їх викладання.
Захід доповнено цікавими доповідями через скайп. Зокрема, до обговорення долучилися:
1.Рахметов Джамал Бахлулович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу культурної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Вчений досить змістовно розповів про досягнення інтродукції та селекції рослин у вирішенні проблем продовольчої та енергетичної безпеки в Україні. Особливий інтерес викликали в присутніх гібриди рослин, що представлено було на слайдах.
2.Бойко Ольга Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України. Доповідач розповіла слухачам про певні знакові факти у становленні кафедри, якою керує, напрями роботи та основні досягнення, що особливо актуальним є в процесі обміну досвідом роботи між закладами.
Позитивні емоції викликала доповідь доктора сільськогосподарських наук Лайко І.М. про напрями селекційної роботи з коноплями, зокрема за кордоном – Китай, Литва, Казахстан.
Про значні можливості конопель говорив і професор Вировець В.Г., наголошуючи на широке використання цих рослин та демонструючи слухачам натуральні об’єкти.
На особливу увагу заслуговують і виступи про видатних глухівчан. Так, Грудинін Б.О. – доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, познайомив присутніх з деякими віхами життя Й.С. Шкловського (випускника нашого закладу), його ідеями та шляхами їх реалізації у вищій школі.
Кузьменко Л.О. – кандидат хімічних наук, досить цікаво розповіла про дослідження Є.І. Кваснікова, зробивши акцент на його роботи щодо кефірів та їх властивостей.
Іншим напрямом у доповідях стала тема «Зв'язок артеріального тиску та гемодинамічних хвиль Майєра в жінок у різні фази оваріально-менструального циклу», яку представила Луценко О.І. – асистент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін.
Можна цілком зазначити, що було цікаво, змістовно, по-особливому знаково! Дякуємо всім за участь! Сподіваємося, що конференції такого плану, стануть доброю традицією ФПФМО (фото Сергія Гапонова)