Обговорення ОПП 

ПРОЄКТ 2024 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Кваліфікація: Магістр із середньої освіти (Біологія та здоров’я людини). Вчитель біології та основ здоров’я, викладач закладу фахової передвищої освіти. Вчитель природознавства.

Соцiоекологiя.
Силабус_магістри. Радiобiологiя.
силабус_Бiотехн._та_ген.iнж._магiстри.
силабус_Бiогеохiмiя_магiстри.
силабус рослини і тварини червоної книги україни.
силабус позакласна робота з біології та основ здоров'я.
Силабус Іннов. техн. інтегр.курсів. маг..
Практикум з розв'язування задач з генетики.
Питання географії в інтегр. курсах прир. освіт. галузі.

ВК__ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСУ «ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ»_ (2024-2025 н. р.) 
ВК_ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ _Пр._(2024-25 н. р.) 
ВК_ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД МОЛОДІ_Пр._(2024-25 н. р.)

Розв’язування біологічних задач

 

Інноваційні технології викладання біології та основ здоров’я

Етологія

Планування біологічного експерименту

Регіональний аспект біогеографії

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)