Рецензія 3
Рецензія 2
Рецензія 1

21 травня відбулося обговорення освітніх програм

2022 4рн ВД10 Математичний аналіз_вибрані питання.
2022 4рн ВД10 Вища математика_вибрані питання математичного аналізу.
2022 4рн ВД10 Вища математика_ конформні відображення.
2022 4рн ВД10 Вища математика_ функцiональний аналiз.
2022 4рн ВД5 Вища математика_числові системи.
2022 4рн ВД5 Вища математика_теорія полів_.
2022 4рн ВД5 Вища математика_теорія кілець.
2022 4рн ВД3 Вища математика_ комплексний аналiз.
2022 4рн ВД3 Вища математика_ вибрані питання сучасної математики.
2022 4рн ВД3 Вища математика_ Гармонійний аналіз і теорія рядів Фурє_.

 

2021 рік вступу

Вища математика_засоби комп'ютерної математики.
2021 4рн ВБ11 Елементарна математика_розв задач з параметрами.
2021 4рн ВБ11 Елементарна математика_розв нестандартних задач.
2021 4рн ВБ11 Елементарна математика_розв вибраних задач шкільного курсу математики.
2021 4рн ВБ10 Вища математика_філософія математики.
2021 4рн ВБ10 Вища математика_історія математики.
2021 4рн ВБ9 Вища математика_основи векторного аналізу.
2021 4рн ВБ9 Вища геометрія_вибрані питання.
2021 4рн ВБ9 Вища алгебра_вибрані питання.
2021 4рн ВБ7 Вища математика_методи обчислень.
2021 4рн ВБ5 Методика навчання_шкільний курс математики.
2021 4рн ВБ5 Методика навчання_творчий розвиток майбутнього педагога.
2021 4рн ВБ5 Методика навчання_вибранi питання математики.

 

2022 рік вступу

 

2022 4рн ВД6 Методика навчання_шкільний курс математики (1).
2022 4рн ВД6 Методика навчання_творчий розвиток майбутнього педагога.
2022 4рн ВД6 Методика навчання_вибранi питання математики.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Середня освіта (Математика та інформатика)»

Першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта

предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (математика). Вчитель математики закладу загальної середньої освіти. Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Математика та інформатика)»