Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

по факультету природничої і фізико-математичної освіти

03.09.2020 р.                                                                                                                              № 1

Про виховну роботу факультету 

Виховна робота на факультеті природничої і фізико-математичної освіти має здійснюватись на основі ключових положень Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти та відповідно затвердженого плану роботи факультету на 2020-2021 навчальний рік.

Пріоритетними напрямками виховної роботи визначено наступні:

 • розвиток студентського самоврядування;
 • розширення і поглиблення знань студентської молоді щодо прав людини і громадянина. Головне завдання цієї роботи - сприяти формуванню правового світогляду молоді, який включав би як систему теоретичних поглядів на права і основні свободи людини, так і відповідну життєву позицію, моральні та ціннісні орієнтири, ідеали, переконання; виховання патріотизму, інтернаціоналізму;
 • формування в студентів сучасних уявлень про роль жінки в суспільстві, про гендерну рівність та необхідність поліпшення становища жінок;
 • виховування інтересу у молоді до художньої літератури, класичної музики, театру, живопису, інших витворів високого мистецтва, розвиток уміння організувати активне і змістовне дозвілля;
 • створення системи психологічного та педагогічного впливу на особистість студента з метою виховання в нього прагнення до здорового способу життя, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам та ін.;
 • розвиток інтелектуального кругозору студентів; поглиблення зацікавленості до обраної професії; розвиток професійно-спрямованих практичних навичок;
 • формування екологічної свідомості, мислення та культури екоцентричного типу;
 • розвиток волонтерського руху;
 • організація дозвілля в гуртожитку.

Виховна робота на факультеті за межами аудиторії має забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формувати їх соціальну зрілість. Освітня й виховна діяльність науково-педагогічних працівників повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну.

З метою організації виховної роботи на факультеті:

 1. Призначити кураторами академічних груп:

11-Б група – Коненка Віталія Сергійовича;

12-Б(ск) група – Полякову Анастасію Сергіївну;

13-М; 14-М(ск) групи - Прокопець Тетяну Олександрівну;

15-І  група - Рябка Андрія Вікторовича;

21-Б група – Мегем Олесю Миколаївну;

22-Б(ск) група – Кмець Аллу Миколаївну;

24-М(ск) група – Сухойваненко Людмилу Федорівну;

26-Ф(ск) група – Прокопець Тетяну Олександрівну;

31-Б група – Самілик Валентину Іванівну;

32-Б(ск) група – Луценко Олену Іванівну;

33-М;  34-М(ск); 35-Ф; 36-Ф(ск) групи – Заїку Оксану Володимирівну;

41-Б група – Бурчак Ліану Володимирівну;

43-М група – Рябка Андрія Вікторовича;

45-Ф група – Шелудька Вадима Івановича;

61М-Б група – Коваль Ларису Володимирівну;

61М-М;  61М-Ф групи – Кухарчука Романа Павловича;

62М-Б група – Мигуна Миколу Павловича;

62М-М група – Сухойваненко Людмилу Федорівну;

62М-Ф група – Шелудька Вадима Івановича.

 1. Кураторам академічних груп спланувати виховну роботу в групі на 2020-2021 н. р. та подати плани виховної роботи в деканат до 20.09.2020 р.
 2. Призначити старостами академічних груп:

11-Б група –Царенко Валентину Вікторівну;

12-Б (ск) група – Шевченко Оксану Андріївну;

13-М група - Солдаткіна Олега Віталійовича;

14-М (ск) група – Пригару Аліну Петрівну;

15-Інф. група – Линка Ярослава Сергійовича;

21-Б група – Чумакову Надію Юріївну;

22-Б (ск) група – Дворецьку Тетяну Володимирівну;

24-М (ск) група – Поцелуєву Катерину Андріївну;

66-Ф(ск) група – Крук Марію Русланівну;

31-Б група – Кандибу Аліну Олександрівну;

32-Б (ск) група – Науменко Катерину Миколаївну;

33-М група – Кургана Кирила Олеговича;

34-М (ск) група – Суглобову Віту Іванівну;

35-Ф група – Плугіна Дмитра Григоровича;

36-Ф(ск) група – Євменова Богдана Васильовича;

41-Б група – Якименко Марію Олександрівну;

43-М група – Клименко Анна Олегівна;

45-Ф група – Коломеєць Анастасію Романівну;

61М-Б група – Понирка Сергія Федоровича;

61М-М група – Зоріну Наталію Анатоліївну;

61М-Ф група – Сапутіну Наталію Вікторівну;

62М-Б група – Коломієць Ірину Олегівну;

62М-М група – Балицьку Марину Андріївну;

62М-Ф група – Ніколаєнко Анну Сергіївну.

 1. Закріпити навчальні аудиторії за академічними групами у наступному порядку:

11-Б група – Коненко Віталій Сергійович – ауд. № 301;

12-Б(ск) група – Полякова Анастасія Сергіївна – ауд. №202;

13-М; 14-М(ск) групи - Прокопець Тетяна Олександрівна – ауд. №103;

15-І  група - Рябко Андрій Вікторович – ауд. №311;

21-Б група – Мегем Олеся Миколаївна – ауд. №205;

22-Б(ск) група – Кмець Алла Миколаївна – ауд. №312;

24-М(ск) група – Сухойваненко Людмила Федорівна – ауд. №208;

26-Ф(ск) група – Прокопець Тетяна Олександрівна – ауд. №103;

31-Б група – Самілик Валентина Іванівна – ауд. №207;

32-Б(ск) група – Луценко Олена Іванівна – ауд. №206, 209;

33-М;  34-М(ск); 35-Ф; 36-Ф(ск) групи – Заїка Оксана Володимирівна – ауд. №102;

41-Б група – Бурчак Ліана Володимирівна – ауд. №210;

43-М група – Рябко Андрій Вікторович – ауд. №311;

45-Ф група – Шелудько Вадим Іванович – ауд. №101;

61М-Б група – Коваль Лариса Володимирівна – ауд. №201;

61М-М;  61М-Ф групи – Кухарчук Роман Павлович – ауд. №313;

62М-Б група – Мигун Микола Павлович – ауд. №203;

62М-М група – Сухойваненко Людмила Федорівна – ауд. №208;

62М-Ф група – Шелудько Вадим Іванович – ауд. №101.

 

 

Декан                                                               І. КОРЕНЕВА