КАФЕДРА БІОЛОГІЇ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ має статус випускової. Забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»  та ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання за ОПП:

 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство);
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія);
 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація);
 • Середня освіта (Природничі науки).

Наразі кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Мегем О.М.

Склад кафедри: доктор с.-г. наук, професор Горшкова Л.М.; доктор педагогічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент Хроленко М.В.; кандидат педагогічних наук, доцент Бурчак Л.В.; доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник Міщенко С.В.; асистент Кириєнко О.О.; асистент Нікітченко Н.Г.; старший лаборант Коваленко К.В. Наукові пошуки колективу кафедри спрямовані на розробку теми «Професійна підготовка майбутніх учителів біології в умовах нової української школи».

Кафедрою забезпечується викладання освітніх компонентів: анатомія людини, ботаніка та мікологія, генетика з основами селекції, біотехнологія та генна інженерія, генетика: людини, генетика з основами селекції, гістологія з основами цитології та ембріології, ембріологія, здоров`я людини, здоров`я людини (основи медичних знань, валеологія, вікова фізіологія), здоров`я людини: валеологія, здоров`я людини: вікова фізіологія та шкільна гігієна, здоров`я людини: методика викладання основ здоров`я у ЗВО, здоров`я людини: педагогічна валеологія, методика навчання валеології, молекулярна біологія, основи сільського господарства, основні фізіологічні процеси в життєдіяльності організмів, природознавство: вибрані питання з природознавства, фізіологія: людини і тварин та вищої нервової діяльності, хімія: загальна, неорганічна, фізична і колоїдна, органічна, хімія: неорганічна, фізична і колоїдна тощо.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

Мегем Олеся Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання

 

Освіта:

1994-1999 рр. – Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського (спеціальність «Початкове навчання і біологія», кваліфікація: вчитель початкових класів і біологія).

 

Науковий ступінь:

26 травня 2010 року (протокол №82-06/4) – кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія).

Тема дисертації: «Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1940–2000 рр.». Дисертацію захищено у 2009 році в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор Мороз Іван Васильович.

 

Вчене звання:

16 травня 2014 р. (протокол №4/02-D) – доцент кафедри біології та основ сільського господарства.

 

Нагороди та відзнаки:

2010 р. – Грамота Глухівської міської ради.

2011 р. – Грамота Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки.

2016 р. – Подяка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2017 р. – Подяка Сумської обласної ради.

2019 р. – Подяка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2019 р. – Грамота Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2020 р. –  Подяка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Список наукових праць:

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких розділи монографій, навчальні, навчально-методичні посібники, статті, які індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів.

 

Коло наукових інтересів – теоретико-методичні проблеми валеологічної підготовки майбутнього вчителя; формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді; створення здоров’язбережувального освітнього середовища; моніторинг стану здоров’я студентської молоді.

 

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профілі у соціальних мережах:

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WHMk-0wAAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1871-8497

Web of Science ResearcherID HLH-0959-2023

 

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Термін підвищення кваліфікації, стажування

Установа, де проходило підвищення кваліфікації, стажування

Серія, номер
свідоцтва

(посвідчення)

16.07.2019

Глухівський НПУ ім.. О. Довженка.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № 087/02125527-19 (240 годин)

 

01.06.2020

Сумський державний університет «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів

для організації навчального процесу в дистанційній формі» - курси підвищення

кваліфікації

СП № 05408289/0628-20 (30 годин)

08.10.2021

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

ПК №02139771 077-21

(30 годин)

31.01.2023

Глухівський національний педагогічний університет імені Олесандра Довженка

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Фандрейзинг і проектна діяльність»

 

2292/23

(30годин)

 

3-4 березня 2023 рік

Сертифікат «Ефективний екоменеджмент для європейського майбутнього України»

#JM136 2023

(18 годин)

 

 

Хроленко Марина Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 Особиста сторінка Хроленко Марини Володимирівни

 Освіта:

1994-1999 рр. – Глухівський державний педагогічний інститут імені С. М. Сергєєва-Ценського (спеціальність «Початкове навчання і біологія», кваліфікація: вчитель початкових класів і біології).

2002-2005 рр.  – навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2020-2022 рр. – навчання у докторантурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

 Науковий ступінь:

2007 р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів».

2023 р. – доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації «Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки».

 Вчене звання:

2013 р. – доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін.

 Нагороди та відзнаки:

2007 р. – Грамота Сумської обласної адміністрації;

2019 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.

 Список наукових праць:

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких розділи монографій, монографії, навчальні, навчально-методичні посібники, статті, які індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів.

 Коло наукових інтересів – особливості формування та розвитку екологічної культури майбутніх учителів біології; система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки..

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі:

Google академія

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=KWGnXVcAAAAJ

 Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219511657

 Web of Science ResearcherID :AAS-9646-2021

 ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2118-1977

 Інформація про підвищення кваліфікації

 

 1. Підвищення кваліфікації директорів (заступників директорів) інститутів; деканів (заступників деканів) факультетів університетів, академій, інститутів у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Обсяг стажування 180 годин/ 6 кредів ЄКТС. Тема «Внутрішня система забезпечення якості освіти в ЗВО». Свідоцтво СП 35830447/0801-19 від 24.05.2019 р.
 2. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Глухівському національного педагогічному університеті імені Олександра Довженка за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія). Обсяг стажування 240 годин /8 кредитів ЄКТС. Сертифікат №ПК 088/02125527-19 від 16.07.2019 р.
 3. Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників у Сумському державному університеті. Обсяг стажування 30 годин/ 1 кредит ЄКТС. Тема стажування: «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі». Свідоцтво №СП 05408289 / 0653-20 від 01.06.2020 р.
 4. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у Глухівському національного педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Обсяг стажування 30 годин /1 кредит ЄКТС. Тема «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (природнича галузь). Сертифікат №ПК 02139771 077-31 від 08.10.2021 р.
 5. Сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 (№ 001001202 від 11.07.2023 р. виданий ECL Exam Centre «Universal Test», Kyiv).
 6. Міжнародне стажування для викладачів з України у Бялостокському університеті (Польща). Обсяг стажування 180 годин/6 кредитів ЄКТС. Тема: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи». Сертифікат № 65 від 15.09.2023 р.
 7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Обсяг стажування 30 годин/1 кредит ЄКТС. Школа гарантів освітніх програм. Сертифікат № 2539 від 31.12 2023 р.

    Особиста сторінка Хроленко Марини Володимирівни

Горшкова Лідія Михайлівна доктор сільськогосподарських наук, кандидат біологічних наук, професор кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання

 

Освіта:

1957-1962 рр. – Українська сільськогосподарська академія (Спеціальність «Агрономія», кваліфікація: вчений агроном).

 

Науковий ступінь:

1971 р. – кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – «Фізіологія та біохімія». Тема дисертації: «Фізіолого-біохімічні особливості конопель різної статі дводомних і однодомних форм».

1994 р. – доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво». Тема дисертації «Біологічні основи формування канабіноїдних сполук у конопель та розробка методів визначення їх вмісту в селекційних цілях».

 

Вчене звання:

1981 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «Селекція і насінництво».

2002 р. – професор кафедри біології

 

 

Нагороди та відзнаки:

1964 р. – Нагороджена знаком «Відмінник соціалістичного змагання РРФСР

1981 р. – Почесна грамота МСГ СРСР

1981 р. – Срібна медаль ВДНГ 

1986 р. – Медаль «За трудову доблесть»

1987 р. – Медаль "Ветеран праці"

1987р - Знак "Винахідник СРСР"

1988 р. – Срібна медаль ВДНГ

1990 р. – Золота медаль ВДНГ 

1999 р. – Почесна грамота Сумської обласної ради

1999 р. – Почесна грамота ЦК профспілки працівників освіти і науки України

2001 р. – «Відмінник освіти України» 

2005 р. – «Заслужений працівник освіти» 

2006 р. – Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 

2006 р. – Лауреат премії УНАН «За видатні досягнення в аграрній науці»

2008 р. – Почесна грамота Академії аграрних наук України

2008 р. – Почесна грамота Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України

2009 р. – Почесна грамота Академії педагогічних наук України 

2019 р. – Медаль НАПН України «Григорій Сковорода»

 

Список наукових праць:

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких розділи монографій, монографії, навчальні, навчально-методичні посібники, статті, які індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів.

 

Коло наукових інтересів – вивчення фізіологічних, біохімічних властивостей рослин з метою використання їх особливостей у селекції та генетиці, розробка методів газорідинної та тонкошарової хроматографії..

 

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у соціальних мережах:

Google академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dtMVgsAAAAAJ&hl=ru&oi=ao

 

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213606088

 

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8957-4868

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Термін підвищення кваліфікації, стажування

Установа, де проходило підвищення кваліфікації, стажування

Серія, номер
свідоцтва

(посвідчення)

19.10.2012

Університет менеджменту освіти НААН України.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПК 938692 (210 годин)

 

30.03.2018

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК №002036/02125527-18 (240 годин)

02.06.2023

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації

ПК №02125510/002784-23

(180 годин)

 

Бурчак Ліана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Працює в університеті з 2001 року. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри біології та основ сільського господарства.

Мета діяльності: підготовка здобувачів вищої освіти до здійснення ефективної професійної діяльності.

Освіта:
1996-2001 – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація вчителя біології, хімії, валеології, основ екології).

Науковий ступінь:


2011 – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти»


Вчене звання:


2014 р. – доцент кафедри біології та основ сільського господарства.

Нагороди та відзнаки:

2012 р. – Грамота  Сумської обласної державної адміністрації.

2019 р. – Подяка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Список наукових праць:

Автор понад 130 наукових публікацій, серед яких – навчальні посібники, розділи монографій, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях і виданнях, що входять до наукометричних баз (Web of Science і Scopus), публікації в інших виданнях.

Брала активну участь у конкурсі «Мала академія наук України» – член журі (наказ №320 відділу освіти Глухівської РДА від 01.11.2018р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2018-2019 н.р.») та як голова журі (наказ №283-ОД відділу освіти Глухівської РДА від 11.11.2019р. «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт членів МАН Україні у 2019-2020 н.р.»).

Учасник семінару-тренінгу «ПРОГРАМА ЄС Еразмус+ напрям ім. ЖАНА МОННЕ: 30 РОКІВ ДОСКОНАЛОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ в рамках проекту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «Академія ЄС-Східне партнерство: підтримка нового покоління вчених з європейських студій» № 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT», 4 червня 2019 рік (сертифікат №3-2019) та  міжнародного телемосту «Реалізація проектів напряму ім. Жана Монне програми Еразмус+ в Казахстані та Україні: обмін досвідом та перспективи співпраці», 9 лютого 2021 року.

Займала посаду заступника декана з виховної роботи (з 2015 року по 2019 рік), голови методичної ради ФПФМО (2021-2022 рр.) та гаранта ОП «Середня освіта (Природничі науки)» (2021-2023 рр.).

Коло наукових інтересів – професійна підготовка майбутнього вчителя до дослідницької діяльності в системі вищої освіти, проблеми методики викладання природничих дисциплін у ЗВО, інноваційні технології в освіті.

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профілі у соціальних мережах:

 

Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kOrhFCQAAAAJ&hl=uk

 

ORCID https://orcid.org/0009-0001-6141-4384

 

Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/20212366

 

Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217246161

 

Researchgate https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Liana-Burchak-2176854517

 

 

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Термін підвищення кваліфікації, стажування

Установа, де проходило підвищення кваліфікації, стажування

Серія, номер
свідоцтва

(посвідчення)

16.07.2019

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Свідоцтво № 079/02125527-19 (240 годин)

 

31.01.2020

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Сертифікат №1552/20 від 31.01.2020 р.

 

01.06.2020

Сумський державний університет «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі».

Свідоцтво №СП 05408289 / 0588-20 від 01.06.2020 р. (30 годин)

22-24.12.2020

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж».

Довідка №403/01-12 від 24.12.2020 р. (30 годин)

 

05.12.2021

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

Сертифікат № 2075/21 від 15.12.2021 р.

 (30 годин)

04.03.2022

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Посвідчення № 2251 /22 від 04.03.2022 р. (30 годин)

 

31.01.2023

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Фандрейзинг і проектна діяльність».

2271/23 від 31.01.2023

(30годин)

 

 

Міщенко Сергій Володимирович - доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання

 

Освіта.

2021

доктор сільськогосподарських наук, тема дисертації – «Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції конопель», спеціальність 06.01.05 – селекція і насінництво, спецрада Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України (м. Харків)

2019–2020

докторант Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України (м. Харків)

2012

старший науковий співробітник за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво

2009

кандидат сільськогосподарських наук, тема дисертації – «Селекційно-генетичні основи стійкості ознаки однодомності сучасних сортів конопель», спеціальність 06.01.05 – селекція рослин, спецрада Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України (м. Харків)

2005–2008

аспірант Інституту луб’яних культур Української академії аграрних наук (м. Глухів Сумської обл.)

2004

магістр педагогічної освіти, викладач біології

2003

вчитель початкових класів, вчитель біології, валеології та основ екології (диплом спеціаліста)

1998–2004

студент Глухівського державного педагогічного університету (м. Глухів Сумської обл.)

 

Досвід роботи.

2023 – по теперішній час

доцент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

2008 – по теперішній час

головний, провідний, старший, молодший науковий співробітник відділу селекції та насінництва конопель Інституту луб’яних культур Національної академії аграрних наук України (м. Глухів Сумської обл.)

2004–2005

асистент кафедри природничих наук Глухівського державного педагогічного університету (м. Глухів Сумської обл.)

У 2008–2023 рр. – відповідальний виконавець завдань Програми наукових досліджень Національної академії аграрних наук України «Луб’яні культури» та «Генетичні ресурси рослин».

 

Досвід керівництва.

2019–2022 – рецензент наукових статей журналів «Journal of Natural Fibers» (Scopus, Q1), «Plant Varieties Studying and Protection» (категорія Б).

2021 – по теперішній час – головний редактор збірника наукових праць «Луб’яні та технічні культури».

2011 – по теперішній час – секретар Сумського відділення ВГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова».

 

Нагороди та досягнення.

2023

Почесна грамота Президії Національної академії аграрних наук України (Рішення Президії НААН від 17 травня 2023 року, протокол № 7)

2019

Пам’ятна ювілейна медаль «100 років Національній академії аграрних наук України» (Рішення Президії НААН від 23 квітня 2019 року, № 6)

2017

Подяка Національної академії аграрних наук України (Рішення Президії НААН від 25 жовтня 2017 року, протокол № 14)

2016

Подяка Голови Сумської обласної державної адміністрації

2015

Почесна грамота Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

2014–2016

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13.02.2014 № 1, від 07.05.2014 № 2, від 01.10.2014 № 4, від 25.12.2015 № 4, Наказ Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01.02.2016 № 08/01-10)

Автор близько 280 наукових праць переважно з біології та селекції рослин, зокрема 3 статей, індексованих науково-метричними базами Scopus та Web of Science, 11 монографій та розділів у колективних монографіях, 10 авторських свідоцтв на сорти конопель, 10 патентів на корисні моделі.

Автор 16 зразків генофонду рослин та 3 колекцій генофонду рослин в Україні (станом на вересень 2023 року).

 

Коло наукових інтересів.

Селекція, генетика та біохімія конопель посівних, явище інбридингу та гетерозису, хроматографія вторинних метаболітів, культура рослинних клітин і тканин in vitro, методика викладання курсу генетики в закладах вищої освіти.

 

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Профілі у соціальних мережах:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1979-4002

ResearcherID: AGZ-6087-2022

Scopus Author ID: 57988925800

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NUWsyY0AAAAJ&hl=uk

Researchgate : https://www.researchgate.net/profile/Serhii_Mishchenko

 

 

Інформація про підвищення кваліфікації, стажування

Термін

Установа,

тематика

Серія, номер документа

22.02.2021–02.04.2021

Університет природничих наук у Любліні (Республіка Польща). Науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів сільськогосподарської освіти» за фахом «Сільськогосподарські науки».

Сертифікат

№ ASI-22215-UPL

Обсяг:

6 кредитів (180 годин)

26.04.2021–26.05.2021

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Підвищення кваліфікації за програмою «Особливості використання нового українського правопису в освітньому документообігу».

Сертифікат № 1971/21

Кількість годин: 30.

19.09.2022–30.10.2022

Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України, Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні виклики та потенціал аграрного сектору зони недостатнього зволоження в аспекті подолання загроз продовольчої безпеки країни».

Свідоцтво

№ ADV‑190912‑ASI

Навчальне навантаження:

180 годин – 6 кредитів ЄКТС

27.02.2023–03.03.2023

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України. Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень».

Сертифікат

МІ 00497176/001258-23

Тривалість:

30 год / 1 кредит ECTS

15.03.2023–16.03.2023

Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. Курси підвищення кваліфікації за тематикою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур».

Посвідчення № 95.

Обсяг:

30 годин (1 кредит ECTS).

24.03.2023–28.04.2023

Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України. Підвищення кваліфікації за програмою «Школа наставників дуальної форми здобуття освіти».

Сертифікат

СС 38282994/2324-23

Тривалість навчання:

60 годин (2 кредити ЄКТС)

22.05.2023–26.05.2023

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України. Підвищення кваліфікації за тематикою «Біотехнологія».

Сертифікат № 4

Кількість годин:

30 год (1 кредит ЄКТС)

 

Кириєнко Олена Олександрівна – асистент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання

 

Освіта:

2002‒2009 рр. – Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка (спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація: викладач біології).

2022 – аспірант, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки). Тема дисертаційного дослідження «Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки»

 

Нагороди та відзнаки:

2023 р. –  Подяка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Список наукових праць:

Має понад 20 наукових та навчально-методичних працьі, серед яких навчально-методичні посібники, фахові статті та тези на конференціях різних рівнів.

 

Коло наукових інтересів – ботаніка, лікарські рослин, інноваційна діяльність в освіті, професійна компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки, упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес вищої школи.

 

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профілі у соціальних мережах:

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1688-7991

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=NEtAU0IAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5xGcgcPBbyhBQWbj8L0Waw2C0ej154YC9wlUjpQ1j9-278b4cF8kRgCUS82EVKW1W_INjLxvtTqjzddrzUaU-fuhLEWwI0vbumWK0ZCrlV55-9pDM

Researchgate https://www.researchgate.net/signup.SignUpPublications.html\

 

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Термін підвищення кваліфікації, стажування

Установа, де проходило підвищення кваліфікації, стажування

Серія, номер
свідоцтва

(посвідчення)

26.05.2021

Глухівський НПУ ім.. О. Довженка.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Особливості використання нового українського правопису в освітньому документообігу»

№ 1961/21

 (30 годин)

 

19.10.2021

ТОВ «Академия цифрового розвитку» сертифікат про підвищення кваліфікації «Цифрові інструменти Google, для закладів вищої, фахової передвищої освіти»

№20GW-147

(30 годин)

08.10.2021

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Особливості вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

№ 2076/21

(30 годин)

31.01.2023

Глухівський національний педагогічний університет імені Олесандра Довженка

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Фандрейзинг і проектна діяльність»

№2280/23

(30годин)

 

 

 

 

 

 

Нікітченко Наталія Григорівна – асистент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання

 

Освіта:

 

1998–2001рр. – студентка Глухівського медичного училища (м. Глухів Сумської обл.).

2001–2006рр. – студентка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів Сумської обл.).

2012–2013рр. – магістранта Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів Сумської обл.).

2023р. – аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів Сумської обл.). Тема дисертаційного дослідження «Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки».

 

 

Досвід роботи.

2006–2007

провідний фахівець деканату природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

2009–2023

старший лаборант кафедри біології та основ сільського господарства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

2023 – по теперішній час

асистент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 

Коло наукових інтересів.

Формування еколого-валеологічної компетентності майбутнього вчителя біології, здоров’язбереження, лікувальний та класичний массаж.

 

Контактна інформація:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Профілі у соціальних мережах:

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Xyx4rVgAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7029-7814

 

Інформація про підвищення кваліфікації

 

Термін підвищення кваліфікації, стажування

Установа, де проходило підвищення кваліфікації, стажування

Серія, номер
свідоцтва

(посвідчення)

04.10.2021 р. – 18.10.2021

ТОВ “Академія цифрового розвитку”. “Цифрові інструменти GOOGLE для освіти”. Сертифікат про підвищення кваліфікації

№ 20GW-142 (30 годин)

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

 

Коваленко Катерина Василівна, старший лаборант

 

Графік проведення консультацій

Графік відкритих занять

Сертифікати про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників