Анатомія людини
Біохімія та молекулярна біологія
Ботаніка та мікологія
Вікова і педагогічна психологія
Генетика
Гістологія з основами цитології та ембріології
Еволюційне вчення_Силабус_БПс_
Екологія та здоров'я людини

Екологія рослин і тварин


Експериментальна психологія та психодіагностика
Загальна екологія
Загальна психологія з практикумом
Здоров'я людини (валеологія)
Здоров'я людини (вікова фізіологія та шкільна гігієна)
Зоологія
Історія та культура України
Методика навчання біології_
Методика навчання ОЗ та ІКНСЗОГ
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Молекулярна біологія, скорочений термін навчання
Навчальні (навчально-польові) практики
Нові інформаційні технології
ОБЖД.doc
Основи інклюзивної освіти
Основи наукових досліджень
Основи псих конс та психокорекції з пракикумом

Педагогіка
Психологічна служба в системі освіти
Силабус ІM_22_ФПФМО - копия
Силабус_ОК17_ЕРТ_2022_БП (1)
Соціальна психологія
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання
Фізіологія рослин
Філософія
ФЛТ та ВНД
Фiзика та бiофiзика
Хімія (загальна, неорганічна, фізична і колоїдна. органічна)
Хімія (неорганічна, фізична і колоїдна, органічна) ск. термін навчання.
pr_Коренева_Методичні рекомендації

Безвідривна (НМ ) практика_2022

навчально залікова, ПД та ПК_2022

Навчально-виховна практика в ЗОВД_2022