Участь здобувачів вищої освіти в удосконалені якості освітньо-професійної програми
«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)»
07 квітня 2023 року в онлайн-форматі відбулася зустріч здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з гарантом освітньо-професійної програми Олесею Мегем. Під час зібрання обговорено аналітичний звіт за результатами анкетування студентів, окреслено шляхи удосконалення компонентів діючої освітньо-професійних програм задля відповідності запитам здобувачів та результатам проведеного опитування.
Під час зустрічі було закцентовано увагу, що студенти – повноправні партнери в усіх процесах забезпечення якості освітньо-професійної програми.
Зустріч була інформативною і проводилась у форматі діалогу. Кожен мав можливість задати запитання та отримати відповіді.
Сподіваємось на плідну співпрацю зі студентами щодо оновлення і вдосконалення якості освітньо-професійної програми.