Упродовж 2022-2023 н.р. здобувачі освіти за ОП «Середня освіта (Фізика та інформатика)»  брали участь у   науково-практичних конференціях: 

І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (Глухів, 20-21 жовтня 2022 р.) «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання»;

 ІV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції (19-20 жовтня 2023 року, м. Глухів) «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»;

Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2023), м. Черкаси, 6-7 квітня 2023 р.